nieuws

Advocaten grote winnaars conflict Chipshol-Schiphol

bouwbreed Premium

schiphol – Het conflict tussen Schiphol en ontwikkelaar Chipshol kent maar enkele winnaars, en dat zijn de advocaten. De voorgenomen beëindiging van de bouwstop van het Groenenberg-terrein betekent nog geen einde van de procedures.AANHEF_SUB:beschouwing

Zo ongeveer kind aan huis zijn vader Jan en zoon Peter Poot van Chipshol bij advocaten en rechters. Vanaf het ontstaan van toen nog Chipshol Forward zijn ze bezig met juridische gevechten tegen gemeenten, provincies, Rijk en Schiphol waarvan zij vinden dat die hen allemaal moedwillig tegenwerken bij de ontwikkeling van locaties rond Schiphol.

Na een bezoek aan Atlanta, een suffig provinciestadje dat uitgroeide tot een internationale metropool dankzij de luchthaven die tot de grootste ter wereld behoort, kreeg Jan Poot het visioen dat rond Schiphol soortgelijke ontwikkelingen mogelijk moeten zijn. Ambitieuze plannen met kantorenparken en zelfs een golfterrein waar transitopassagiers die een paar uurtjes over hebben zich konden verpozen, ontsproten aan zijn brein.

Ruzies met zijn zakenpartner Van Andel en met overheden en Schiphol hebben de ambities neerwaarts beïnvloed en advocaten rijker gemaakt. Chipshol en Poot hebben daarbij altijd het idee gehad dat zij gehinderd werden door de lagere overheden op instigatie van Schiphol, waarvan de ontwikkelpoot Schiphol Area Development Company (SADC) een rechtstreekse concurrent was van Chipshol. De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland daar in 2001 nog voor op de vingers getikt. Chipshol had aannemelijk gemaakt dat de weigering van de provincie voor bebouwing van een gebied bij Schiphol was ingegeven doordat de gemeente Haarlemmermeer en de provincie aandeelhouder in SADC is. Een geval van belangenverstrengeling derhalve.

Zo ging het ook met het Groenenberg-terrein dat aan de kop van de Aalsmeerbaan ligt. Hier zou een bedrijventerrein moeten komen, zo wilde Chipshol. Schiphol heeft echter een bouwverbod onder het mom dat de veiligheid van de aanvliegroute in het geding was. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ging hierin mee.

Begin dit jaar besloot de rechtbank in Haarlem dat Schiphol Chipshol een schadevergoeding moet betalen. De ontwikkelaar denkt aan ruim 97 miljoen euro plus nog eens de rente daarover. Een commissie van deskundigen moet de hoogte nog bepalen van de rechtbank.

Als een konijn uit de hoge hoed heeft Schiphol-advocaat Niels Koeman onlangs een brief van Schiphol aan Verkeer en Waterstaat tevoorschijn getoverd waarin de luchthaven vraagt het bouwverbod op te heffen. Daarbij is haast geboden omdat opheffing consequenties heeft voor de hoogte van de schadevergoeding.

Peter Poot noemt die brief “het ultieme bewijs van bedrog en manipulatie” en alleen maar bedoeld om de vergoeding laag te houden. Hij heeft eigenlijk geen zin meer om het terrein vol te bouwen. “Er zijn nog allerlei andere acties mogelijk om bebouwing onmogelijk te maken. We laten ons niet blij maken met een dooie mus.”

Kortom, een nieuw conflict lijkt alweer geboren ter meerdere eer en glorie alsmede een dikkere portemonnee van de advocaten.

Reageer op dit artikel