nieuws

A59 omgebouwd met secundaire grondstoffen Snelle uitvoering

bouwbreed

s-hertogenbosch – Voor de ombouw van de N59 tot A59 tussen s-Hertogenbosch en Oss is 1,2 miljoen kuub grond en zand aangevoerd. Circa de helft daarvan betreft secundaire grondstoffen. Voor Nederlandse begrippen een unicum.

De provinciale weg (tweemaal twee rijstroken) heeft de afgelopen twee jaar een gedaanteverandering ondergaan. Het 9 kilometer lange traject, een verbinding op maaiveldniveau met op elke kruising een verkeersregelinstallatie, is getransformeerd tot een �snelle� autosnelweg zonder obstakels. Naast nieuwe bruggetjes, onderdoorgangen en een wildtunnel werden onder andere twee viaducten gesloopt en vervangen door een 650 meter lange, 30 meter brede en 4,5 meter hoge verdiepte tunnelbak met daarboven een rotonde. De 100.000 kuub zand die daarbij vrijkwam, vond elders in het projectgebied een nieuwe bestemming. Gedurende de ingrijpende reconstructie is de weg altijd in gebruik gebleven.

Van buiten het werkgebied werd 1,2 miljoen kuub grond en zand aangevoerd, waarvan circa de helft secundaire grondstoffen. “Wij hebben met het oog op het maatschappelijke belang en huidige beleid gestreefd naar een maximaal hergebruik van grondstoffen. Daarnaast was wel het uitgangspunt dat de invulling met secundaire grondstoffen goedkoper moest zijn. Het aandeel hergebruikte grondstoffen was voor dit werk dan ook het maximum”, aldus ir. H. Wevers, manager secundaire grondstoffen bij Boskalis Dolman, dat samen met Grondbank GMG de Grondbank A59 vormde. Dit samenwerkingsverband opereerde in onderaanneming van de aannemerscombinatie Poort van Den Bosch (zie kader).

Alle aangevoerde grondstoffen komen 30 tot 50 kilometer van Den Bosch. “Het gaat hier om een complex infraproject, waar binnen een korte bouwtijd een grote hoeveelheid nauwkeurig gespecificeerde grondstoffen op het juiste moment voorhanden moest zijn” meent ing. G.J. de Vogel, commercieel directeur van GMG. “Met name de grond was een hele zoek- en beltocht, waarbij we tot in Breda uitkwamen. Alle secundaire grondstoffen moeten niet alleen aan specifieke kwaliteitseisen (milieutechnisch, fysisch) voldoen maar ook op tijd worden aangevoerd. Complicerende factor was dat er op het werk geen opslagmogelijkheid was.”

De toepassing van herbruikbaar (categorie 1) grond en zand omschrijft hij als “een logistiek spel van vraag en aanbod”, waarbij gewerkt werd met dagplanningen. Van buiten het projectgebied zijn 250 verschillende partijen aangevoerd van gemiddeld 2000 kuub, in totaal zo�n 570.000 kuub. De Vogel: “Je hebt niet alleen te maken met honderden verschillende leveranciers maar ook met handhaving door het bevoegd gezag, in dit geval de provincie Noord-Brabant en de gemeenten �s-Hertogenbosch en Maasdonk. Het vereist een uitgebreide registratie tot op wagenniveau en een goede monitoring. Uiteindelijk heeft het geleid tot een kwaliteitsborging in de hele regio.”

Een van de belangrijkste aandachtspunten is de naleving van het Bouwstoffenbesluit. “Wanneer er bij keuringen twijfel was over de interpretatie van de regelgeving, hebben we dat aan het bevoegd gezag voorgelegd. Door deze open communicatie konden we op zoek naar een praktische invulling van het Bouwstoffenbesluit, die acceptabel was voor zowel het bevoegd gezag als de aannemerscombinatie. Zo zijn procedures afgesproken die alle partijen een hoop administratieve rompslomp bespaarden.”

Bij de A59 is ook circa 20.000 kuub gerijpte baggerspecie verwerkt. Deze grond is vooral toegepast bij de afwerking van de taluds. Bij deze partijen was de fysische kwaliteit van doorslaggevende betekenis. Wevers: “Het moet specie zijn die voldoende is gerijpt. De substantie moet dusdanig zijn dat het na aanvoer direct op de locatie verwerkbaar is.” Volgens De Vogel is deze grond optimaal geschikt voor deze toepassing. “Het is relatief fijn materiaal met veel organische stof, waardoor het snel begroeit. Een vereiste is wel dat de gerijpte specie geen �rommel� bevat. Het moet dus vooraf worden uitgezeefd of afkomstig zijn uit landelijk gebied.”

Het is vooral de omvang van secundaire grondstoffen in combinatie met de toepassing in een dynamisch, complex infrastructureel werk dat dit project uniek maakt. De mate waarin dat gebeurt hangt volgens Wevers af van verschillende factoren.. “We hebben te maken gehad met een dalende primaire zandprijs. Maar omdat we hier relatief ver weg zaten van een overslagplaats bij water was er enige speelruimte voor vrijkomende secundaire grondstoffen vanuit de omliggende regio.”

De ombouw van de N59 tot A59 (�s-Hertogenbosch-Oss) vergt in totaal 218 miljoen euro aan realiseringskosten en ging augustus 2003 van start. De 9 kilometer werd volgens een dbfm-contract (design, build, finance en maintenance) onder handen genomen door de aannemerscombinatie Poort van Den Bosch, bestaande uit Boskalis, BAM en Fluor Infrastructure.

Door de innovatieve pps-constructie werd het project vier jaar eerder gerealiseerd. “Omdat er een tracébesluit lag, was de vrijheid om iets nieuws te bedenken beperkt. Het slimme zit hem vooral in de fasering van de uitvoering” aldus P. Teeuw van de aannemerscombinatie. De weg is uiteindelijk een maand eerder dan de gestelde termijn volledig in gebruik. De aannemerscombinatie verzorgt tevens het onderhoud van de weg gedurende de komende vijftien jaar. Op 10 december wordt de weg officieel in gebruik gesteld.

Reageer op dit artikel