nieuws

Wonen in Waterland

bouwbreed Premium

Naar aanleiding van het artikel �Milieufederatie steunt plan nieuwe stad in de Purmer� in Cobouw van 23 september 2005 (nummer 177) wordt ten onrechte beweerd dat wij een krachtig pleitbezorger zijn van de nieuwe stad van 36.000 woningen. Wij verkiezen één (of enkele) grotere geconcentreerde bouwlocatie(s), (met name de �Purmer�) boven verspreide kleine bouwlocaties in […]

Naar aanleiding van het artikel �Milieufederatie steunt plan nieuwe stad in de Purmer� in Cobouw van 23 september 2005 (nummer 177) wordt ten onrechte beweerd dat wij een krachtig pleitbezorger zijn van de nieuwe stad van 36.000 woningen. Wij verkiezen één (of enkele) grotere geconcentreerde bouwlocatie(s), (met name de �Purmer�) boven verspreide kleine bouwlocaties in het Nationaal Landschap.

Als het aan de Provincie ligt, mogen de gemeenten van Waterland straks 6000 woningen in het Nationaal Landschap Noord-Hollands Midden bouwen, behalve in de Purmer. Als het aan de Stichting Purmermeer ligt, is de Purmer in 2050 36.000 woningen rijker. Uit deze beiden uitersten moeten de goede aspecten worden verenigd. In de streekplanuitwerking van de provincie is de woonruimtebehoefte in Waterland tot 2020 geraamd op 6000 nieuwe woningen. Dit is een aanvaardbare taakstelling, gezien de huidige bevolkingsomvang en de verwachtte bevolkingsgroei.

Het bouwen van 36.000 woningen, zoals becijferd in het plan van de stichting Purmermeer, is bij de huidige demografische ontwikkelingen niet noodzakelijk. De locatie �Purmer� is voor woningbouw wél goed. Provinciale Staten heeft in het streekplan het zuidelijke deel van de Purmer aangewezen als uitwerkingsgebied en de rode contour is in het streekplan ruim rond Purmerend getrokken. Het verbaast me dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw in de Purmer in de streekplanuitwerking niet serieus zijn onderzocht.

Niet alleen het landschap van Waterland, maar ook de bewoners zijn belangrijk. De bewoners van de dorpen in Waterland hebben recht op een woning in hun eigen dorp. De woningbouwopgave voor Purmerend mag echter niet worden uitgesmeerd over heel Waterland. De woningbouwopgave voor de eigen bevolking – starters en senioren – van de dorpen van het Nationaal Landschap, exclusief Purmerend en Edam-Volendam, is beperkt maar kostbaar. Deze woningen zouden, gezien het aantal, in de bestaande kern kunnen worden gepast.

In het huidige voorstel van de provincie moeten de gemeenten van Waterland, ieder apart, de ontwikkelkosten voor de dure woonruimte voor hun eigen bevolking ophoesten. Dit is volgens mij een onwenselijke situatie. Hoe meer ouderen of jongeren hun thuis in het dorp willen blijven houden, hoe duurder de gemeente uit is. De provincie maakt het mogelijk deze kosten te dekken door nieuwbouwwijkjes aan dorpen toe te voegen, de randen van dorpen te verleggen, linten te verdichten en andere ontwikkelingen in het Nationaal Landschap toe te staan. Door dergelijk beleid zullen in heel Waterland in en om de dorpen koopwoningen verrijzen voor mensen van buiten, om starters- of seniorenwoning voor de eigen bevolking te kunnen bekostigen. Om de leefbaarheid van de dorpen te verbeteren, is het landschap de grote verliezer.

Het is slimmer om de kosten van de woningen voor de eigen bevolking te verevenen met een gezamenlijk te ontwikkelen nieuwe wijk in de Purmer.

De rode contour rond Purmerend en de zoeklocatie Purmer-zuid in het streekplan bieden hiervoor meer dan genoeg ruimte. De ontwikkelkosten van een wijk in de droogmakerij is lager dan de kosten van de woningen verspreid over het slappe veen. De opbrengst van een dergelijke wijk kan vervolgens ten goede komen aan het inpassen van de woningen in de dorpen, op dusdanige wijze dat het karakter en de identiteit van de dorpen en het landschap worden versterkt.

Reageer op dit artikel