nieuws

Windenergie moet eigen kracht tonen

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer laat de deur naar uitbreiding van de windmolenparken op zee toch open. Als in de toekomst blijkt dat windenergie op zee gunstig afsteekt tegenover andere vormen van duurzame energie, mag het kabinet wel degelijk geld steken in de verdere aanleg van windmolenparken op zee.

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer kwam aan het licht dat een meerderheid uitbreiding van windmolenparken niet helemaal uitsluit. Minister Brinkhorst, die aanvankelijk �onthutst� was omdat de Kamer een streep door windenergie had gezet, reageerde opgelucht toen bleek dat CDA helemaal niet zo stellig tegen nieuwe windparken is.

VVD, LPF en CDA riepen het kabinet eerder in een motie op af te zien van verdere aanleg van windmolenparken op zee. De fracties gaan wel akkoord met de subsidie van 472 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de twee parken waarvoor al vergunning is verleend maar keurden het niet goed dat ook de resterende 528 miljoen euro uit het FES  naar windenergie zou gaan. VVD, LPF en CDA betoogden daarbij dat windmolenparken op zee absoluut niet rendabel zijn.

Woensdagavond werd duidelijk dat met een hele kleine wijziging in de tekst van de motie de achterdeur naar nieuwe parken op zee toch op een kier blijft staan. In de oproep aan het kabinet om de resterende 528 miljoen te steken in andere vormen van duurzame energie was op aandringen van het CDA het woordje �andere� geschrapt.

Dit gaf CDA-kamerlid Hessels woensdagavond de ruimte om namens zijn fractie de ommezwaai te maken. Er rust geen vloek op windenergie, zo maakte hij duidelijk.

Energiebesparing

VVD-Kamerlid P. de Krom bestreed dat met die aanpassing de motie feitelijk was �ontmanteld.�, zoals PvdA-kamerlid D. Samsom concludeerde. Winst is volgens De Krom dat de Kamer er een stokje voor heeft gestoken dat het kabinet al het geld aan windenergie besteedt. Brinkhorst toonde zich tevreden dat een Kamermeerderheid zijn beleid toch blijkt te ondersteunen.

Brinkhorst en de Tweede Kamer werden het woensdag ook eens over de energiebesparing. De bewindsman gaat in zijn energierapport uit van een besparing van 1,5 procent per jaar, maar eerder had een grote meerderheid van de Kamer aangedrongen op 2 procent.

Brinkhorst had lovende worden voor het alternatieve besparingsplan van de PvdA, waarin de 2 procent wel gehaald wordt. Niettemin vond de minister dat het plan wel heel erg optimistisch berekeningen bevat. Brinkhorst zegde toe de PvdA-voorstellen voor energiebesparing nader te laten doorrekenen. Op basis daarvan zal de minister later dit jaar besluiten of hij delen uit het PvdA-rapport overneemt.

Reageer op dit artikel