nieuws

Uitslag funderingsonderzoek Schreierstoren tweeledig

bouwbreed Premium

amsterdam – Funderingsonderzoek is altijd spannend, want als de uitkomst tegenvalt, kan een opdrachtgever diep in de buidel tasten om een gebouw te redden. Bij de Schreierstoren is de uitkomst vooralsnog tweeledig. De toren blijkt tot ieders verrassing al eerder opnieuw te zijn gefundeerd, terwijl anderzijds de palen van het tegen de toren gelegen gebouw door de kesp zijn geduwd.

Voor het eerst sinds jaren staan de tenen van de Schreierstoren droog in het kader van een funderingsonderzoek. Het water achter de damwand wordt maximaal anderhalf uur laag gehouden omdat de paalkoppen niet te lang droog mogen staan. Wat er precies moet gebeuren, mag de constructeur bedenken, maar een eerste blik op een hoek van het gebouw toont een minder rooskleurig beeld met koppen die door de kesp zijn gedrukt. Het zijn de palen die niet onder de feitelijke toren staan, maar onder het gebouw dat tegen de toren staat. De palen van de toren gaan schuil onder een dikke laag slib, maar volgens uitvoerder J. Horn van Hillen & Roosen hoeft hij de fundering van de toren niet vrij te graven. “We hebben in de onderste bouwlaag van de toren een omvangrijke constructie aangetroffen met betonnen kransbalken, plafonds, vloeren en een stabiliteitswand.”

Horn gaat er daarom vanuit dat de Schreierstoren recentelijk is aangepakt en is voorzien van een nieuwe fundering. “Je gaat immers niet zo�n pak beton in een gebouw brengen zonder de fundering aan te pakken”, aldus Horn. Vreemd genoeg ontbreken daarvan de gegevens op dit moment nog. “Ze zijn flink aan het zoeken en het komt zeker boven water”, stelt Horn.

Voor het rechthoekige gebouw dat tegen de toren staat, is de situatie minder rooskleurig. Funderingsherstel is volgens Horn de enige optie door van binnenuit het gebouw een nieuwe palenfundering aan te brengen. Horn kan zich in elk geval niet voorstellen dat er niets gaat gebeuren, maar richt zich vooralsnog op het onderhoud boven de waterlijn. Het funderingsonderzoek maakt namelijk deel uit van het groot onderhoud dat aannemersbedrijf Hillen & Roosen op dit moment uitvoert in opdracht van het Stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. Het overige werk bestaat uit het vervangen van de dakleien, goten en hemelwaterafvoeren. Horn: “Verder vervangen we al het voegwerk van de bovenring, omdat daarin in de jaren tachtig een harde cementvoeg is aangebracht en die veroorzaakt schade aan het oude metselwerk.” De aannemer brengt daarom een geëigende kalkmortel terug. Van het lager gelegen metselwerk herstelt de aannemer waar nodig het voegwerk en boet eventuele scheuren opnieuw in. Aanvullend pakt de aannemer het schilderwerk aan en vervangt de slechte houten kozijnen en trappen.

Reageer op dit artikel