nieuws

Tekort bouwvakkers dreigt binnen vijf jaar

bouwbreed Premium

amsterdam – In 2010 zullen ernstige personeelstekorten ontstaan in de bouw. Dat is het gevolg van vergrijzing en gebrek aan interesse in technische beroepen onder jongeren.

Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in het rapport De bouwarbeidsmarkt op weg naar 2010. De organisatie verwacht dat de bouw de komende vijf jaar jaarlijks enkele tienduizenden nieuwe werknemers zal moeten aantrekken.

Het EIB stelt vast dat de werkgelegenheid in de bouw dit jaar met 1 procent is gegroeid. “In de jaren daarna zal het arbeidsvolume eveneens met 1 procent per jaar groeien. Vooral het leidinggevende en kaderpersoneel zal hiervan profiteren”, zo licht de organisatie toe. Ook andere beroepsgroepen vallen in de prijzen. Uitzonderingen zijn de betonwerkers en ijzervlechters. Voor hen verwacht het EIB een afname van de werkgelegenheid. In de gww-sector zal de vraag naar met name kabelleggers afnemen, te weten met 3,4 procent. Daarnaast daalt de behoefte aan straatmakers met 0,9 procent.

Volgens het EIB verlaat dit jaar zo�n 12 procent van het aantal bouwvakkers, 23.500 mensen, de bedrijfstak. “Tussen 2005 en 2010 neemt het aantal uittreders jaarlijks met ongeveer 2 procent toe tot een totaal aantal van ruim 26.000”, aldus het rapport. “Het aandeel uittreders ligt in 2010 op ongeveer 13 procent.” De grote aantallen bouwvakkers die de branche verlaten, schrijft het EIB voornamelijk toe aan vergrijzing.

Het zal moeilijk worden om die grote aantallen te vervangen omdat het aantal leerlingen dat kiest voor een opleiding voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) die zich richt op de bouw, sterk daalt.

Tussen 2000 en 2004 nam het aantal leerlingen in deze richting af met 11 procent. De komende vijf jaar verwacht het EIB dat het aantal leerlingen in de richting techniek met 5 procent zal dalen. Daar komt bij dat het aantal leerlingen dat zonder diploma de opleiding verlaat met 4 procent zal stijgen. Een extra probleem is dat vmbo en middelbaar beroepsonderwijs niet goed op elkaar aansluiten.

Een lichtpuntje is dat meer 55-plussers langer zullen doorwerken. Daar staat tegenover dat dit effect gedeeltelijk teniet wordt gedaan doordat volgens de nieuwe bouw-cao werknemers vanaf 50 jaar recht hebben op een vierdaagse werkweek. Hierdoor zullen meer werknemers nodig zijn om hetzelfde te produceren te halen, terwijl de bouwproductie waarschijnlijk gaat groeien. Gemiddeld, zo verwacht het EIB, met 2 procent per jaar in de b&u-sector en met 1,5 procent per jaar binnen de gww. “Er bestaat een reële mogelijkheid dat als deeltijdarbeid in de bouw een bepaald niveau heeft bereikt, er een plotseling sterke toename gaat plaatsvinden”, waarschuwt het EIB.

Reageer op dit artikel