nieuws

Staalsector moet meer bieden dan alleen constructie

bouwbreed Premium

ede – De staalbouwsector moet meer bieden dan alleen de staalconstructie, om de markt te behouden en te vergroten. Nadelen van staal zijn bijvoorbeeld de relatief hoge prijs en ingewikkelde brandwerendheid. Voorwaartse integratie kan helpen die nadelen te overwinnen.

Die conclusie valt te trekken uit de lezingen van twee architecten op de Staaldag, gehouden door Bouwen met Staal in Infotainmentcenter CineMec in Ede. Gert-Jan te Velde van Van Schagen Architekten gaf als voorbeeld de aannemer, die al gauw vraagt: �mag het ook een Vebo-latei zijn?� in plaats van staal. Het maakt De Jong weinig uit, want het verdwijnt toch achter het stucwerk.

“Het is heel banaal, maar staal valt vaak af vanwege de prijsconcurrentie. We kozen bijvoorbeeld voor hout bij een optop-project, vanwege de kosten.”

Daarnaast hebben veel constructeurs een voorkeur voor andere materialen dan staal, vinden architecten de brandwerendheid lastig en past staal niet altijd bij de gewenste expressie. De Jong noemde ook een kracht van staal: het is licht. Dat is een groot voordeel in de stedelijke vernieuwing van de na-oorlogse woningvoorraad. Meestal is een uitbreiding in staal mogelijk zonder extra funderen.

Volgens reacties uit de zaal hebben architecten te weinig kennis over het bereiken van brandwerendheid bij staal en beschikken zij ook niet over de juiste prijsgegevens. Er valt dus veel te winnen bij het bieden van informatie aan architecten en instructeurs. “Staalbedrijven moeten meer leveren dan alleen het staalskelet. Voorwaartse integratie kan de sector helpen”, aldus een woordvoerder van Bouwen met Staal.

Te Velde beklemtoonde dat de vernieuwing van na-oorlogse wijken een grote vlucht zal nemen. Hij sprak over �behoedzame transformatie, kleinschalig, geleidelijk, flexibel�. Daarbij is het zaak het bestaande te koesteren, ook de sociale structuren. Hij gaf om te prikkelen voorbeelden zonder staal, zoals vergrote balkons met betonnen kolommen en het vergroten van appartementen door samenvoeging. Maar voor het toevoegen van woonlagen of uitbreiden van woningen is staal zeer geschikt, omdat het licht en flexibel is.

Kansen voor staal

Eric Vreedenburgh van Archipel Ontwerpers wil de aannemer graag kwijt, in ruil voor direct contact met de uitvoerenden. De sector zou moeten nadenken over de relatie tussen het bouwproces en de kwaliteit.

Een aannemer is niet geïnteresseerd in staal. “Op de begane grond komt een aannemer op je af en zegt: gebruik toch gewoon kalkzandsteen”, aldus Vreedenburgh. Hij is de architect van een aantal �luchtgebonden woningen� op het dak van gebouwen in Scheveningen. “Ik noem dat geen optoppen, het gaat mij om de kwaliteitsslag. De dialoog tussen staal en andere materialen maakt het interessant.”

Vreedenburgh liet zijn nieuwste ontwerp voor een project aan de haven van Scheveningen zien, met uitkragende luchtgebonden woningen. Hij noemt het een voorbeeld van �stepping stone stedenbouw�, stedenbouw met naar elkaar verwijzende gebouwen. Staal speelt in het ontwerp een hoofdrol. Kansen voor staal zijn er beslist, besloot Vreedenburgh.

Reageer op dit artikel