nieuws

Sociale inspectie van België laat buitenlandse bouwers ongemoeid

bouwbreed

brussel – De sociale inspectie in België laat buitenlandse bouwbedrijven totaal ongemoeid. De taalproblemen en administratieve rompslomp, die daarmee gepaard gaan, schrikken de inspecteurs zodanig af dat ze controles als verloren tijd en moeite beschouwen.

Tot die conclusie komt J. Laurys, lid van het Vlaams Parlement voor de christen-democratische CD&V (de opvolger van de CVP). Een woordvoerder van de sociale inspectie in Brussel zegt de beweringen van Laurys voor 90 procent te kunnen onderschrijven. Het achterwege blijven van de inspecties bij buitenlandse bedrijven vindt zowel in Vlaanderen en Wallonië als in Brussel plaats.

Eén van de gevolgen daarvan is dat de buitenlandse bedrijven ongestraft massaal zwartwerkers tegen lage lonen en slechte sociale voorwaarden te werk kunnen stellen. “Alleen al in de Brusselse bouwjungle zijn dat er verschillende duizenden uit meer dan tien landen”, aldus genoemde woordvoerder.

Laurys bevestigt het verhaal: “Mijn partij heeft twee maanden geleden contact gehad met de sociale inspectie om over het achterwege blijven van inspecties en de daarmee gepaard gaande moeilijkheden te spreken. Het is bijna hallucinant wat de inspecteurs ons vertelden, maar kort gezegd komt het erop neer dat buitenlandse bouwbedrijven gewoonweg niet worden gecontroleerd. Als de inspecteurs erop uit worden gestuurd om in de bouw te gaan controleren en als ze aan de ene kant van de straat een buitenlands bouwbedrijf aan de slag zien en aan de andere kant een Belgisch, dan brengen ze dat Belgische bouwbedrijf een bezoek. Het is voor hen onbegonnen werk de buitenlandse bouwbedrijven te controleren omdat de verschillende reglementeringen van de betrokken werknemers, zelfstandigen en dienstencontracten hen totaal onbekend zijn.

Taalprobleem

Daarbij is er ook nog een taalprobleem. De reglementeringen en andere documenten zijn niet vertaald. De sociale inspectie beschikt daarvoor ook niet over een budget, geeft de dienst toe: “Als het om documenten in het Nederlands of Frans zou gaan, zouden er geen taalproblemen zijn, maar het gaat om de meest vreemde talen. En wanneer het land van oorsprong om inlichtingen wordt gevraagd, worden die gewoonweg niet verstrekt.”

Daarom haakt de sociale inspectie gewoon af want ze wil geen verdere moeite en tijd verliezen met deze hopeloze gevallen, zegt Laurys.

Reageer op dit artikel