nieuws

Slechte verbinding oorzaak instorting galerijen in Lent

bouwbreed Premium

den haag – Te zwakke verbindingen tussen de galerijelementen en de ondersteunende kolommen zijn de oorzaak van de instorting van de studentenwoningen in Lent.

Tot die conclusie komt de VROM-Inspectie na onderzoek. Juni jl. raakte feestende studenten gewond nadat een galerij van een studentenwoning afbrak. Het betrof houten semi-permanente woningen die de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen had overgenomen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De galerijen zijn na het incident onmiddellijk hersteld en verstevigd.

Uit het onderzoek bleek tevens dat bij de oorspronkelijke montage van de COA-woningen sterkere verbindingen zijn gebruikt, maar dat ook deze tekortschieten. Het COA heeft daarop alle nog in gebruik zijnde woningen gecontroleerd en kopers van afgestoten woningen op de hoogte gesteld. Naar verwachting zijn ook bij diverse andere complexen semi-permanente woningen soortgelijke verbeteringen nodig.

Minister Dekker van VROM heeft alle gemeenten en de koepelorganisatie van aannemers per brief op de aanbevelingen uit het onderzoek gewezen.

Met name op het belang van zorgvuldig toezicht tijdens de uitvoering, tot op het niveau van toe te passen verbindingsmiddelen. De studentenwoningen in Lent zijn gebouwd door Plegt-Vos Stoffels uit Gent. Bij het bedrijf was voor sluiting van de krant niemand bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel