nieuws

Run op subsidiepot voor extra fietsenstallingen bij stations

bouwbreed

utrecht – De telefoon staat roodgloeiend, zijn postvak puilt uit; de coördinator van het project Ruimte voor de Fiets bij ProRail heeft een paar zware weken achter de rug. Er is bijna geen gemeente met een station of er is een verzoek vandaan gekomen om geld voor extra fietsenstallingsfaciliteiten.

“Onze coördinator is er al een hele tijd fulltime mee bezig”, zegt ProRail-woordvoerder I. Heemskerk. “Het illustreert in elk geval hoeveel behoefte er bestaat aan goede stallingsvoorzieningen.” De golf van reacties volgt op het bericht dat de minister de uitvoering van het meerjarenprogramma Ruimte voor de Fiets wil versnellen.

Het budget, een �kleine� 250 miljoen, zou aanvankelijk verspreid in de periode tot 2010 beschikbaar komen. Maar deze zomer heeft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat aangekondigd dat gemeenten die plannen voor uitbreiding of verbetering hebben klaarliggen, hun bijdrage meteen kunnen krijgen. Gemeenten reageerden niet direct,maar na het bericht dat het geld blijft liggen, is er alsnog een stormloop ontstaan. Gemeenten blijken zelfs té gretig; plannen voor stations die niet staan op de lijst van Ruimte voor de Fiets, vallen buiten de boot, verzekert Heemskerk.

Klachten over de problematische situatie op veel stations waren voor de minister aanleiding de besteding van het budget naar voren te halen. Zo zijn er gemeenten die fietsen op het stationsplein verwijderen als ze buiten de rekken staan, terwijl er veel te weinig stallingsplaatsen beschikbaar zijn. Dat dit nog jaren zou doorgaan, omdat het geld voor het programma Ruimte voor de Fiets deels pas later in de uitvoeringsperiode beschikbaar komt, was bij kamerleden verkeerd gevallen.

“Het zijn de geplande projecten in dergelijke gemeenten die nu versneld kunnen worden uitgevoerd”, aldus Heemskerk. “Het hele beschikbare budget is daarvoor, sinds 2002, al gelabeld.”

De projecten die vooraan in het programma zijn geplaatst, zijn deels al uitgevoerd. Ook de rest zal keurig worden gedaan maar, voorlopig, niet meer dan dat, verzekert Heemskerk. “Het is niet leuk maar het geld is op.”

Misverstand

Volgens haar moet er ergens in de communicatie binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, of anders tussen het ministerie en de buitenwacht, een misverstand zijn ontstaan over de bestemming van het budget. Daaruit verklaart de ProRail-woordvoerder dat veel gemeenten nu komen met nieuwe voorstellen, die niet staan in Ruimte voor de Fiets. De genoemde 250 miljoen – in werkelijkheid gaat het overigens �maar� om 228 miljoen – is daarvoor niet bedoeld. Maar wat haar betreft is de roep om meer voorzieningen, die nu zo duidelijk klinkt, desondanks niet zinloos: “Het zou aardig zijn als hierdoor op termijn meer budget beschikbaar komt.”

Reageer op dit artikel