nieuws

PvdA wil grotere woningproductie

bouwbreed Premium

den haag – De PvdA wil de woningbouwproductie flink opschroeven tot 80.000 à 100.000 nieuwe woningen per jaar. Daarvoor is het nodig dat de overheid meer invloed krijgt op de ontwikkeling in de grondprijzen. Het Rijk moet daarnaast meer sanctiemogelijkheden krijgen om gemeenten te dwingen bij te dragen aan evenwichtiger situatie in de woningmarkt.

Het opvoeren van de nieuwbouwproductie is een van de vele voorstellen die een PvdA-projectgroep doet in het gisteren gepresenteerde rapport �Goed wonen: voor iedereen van iedereen�. Het rapport, dat werd aangeboden aan PvdA-leider W. Bos, pleit voor stevige veranderingen op verschillende terreinen om de woningnood aan te pakken en de woningmarkt toegankelijker te maken. Bos zelf haalde uit naar het volkshuisvestingsbeleid van het huidige kabinet. “Het ambitieniveau van het kabinet is niet veel meer dan dat er gepraat moet worden hoe het allemaal beter moet,” aldus de oppositieleider.

Een van de voorstellen van de projectgroep onder leiding van wetenschappelijk directeur P. Boelhouwer van het onderzoeksinstituut OTB om de stagnatie in de woningbouwproductie tegen te gaan heeft betrekking op het grondbeleid. Om de grondprijsopdrijving op de langere termijn effectief tegen te gaan, moet de overheid in de toekomst de mogelijkheid krijgen om bij een bestemmingsplanwijziging grond tegen de oorspronkelijke gebruikswaarde aan te kopen.

Grondexploitatiewet

Omdat veel bouwgrond al is verkocht, gokt de projectgroep voor de kortere termijn op de nieuwe Grondexploitatiewet. Die nieuwe wet moet wel zodanig zijn opgezet dat het mogelijk is om opbrengsten uit winstgevende onderdelen in te zetten voor niet rendabele functies, zoals groenvoorzieningen.

Als de Grondexploitatiewet in de praktijk tegenvalt, moet er wat de PvdA betreft een onderzoek komen naar een ontkoppeling van het bouwrecht en eigendomsrecht.

Om ervoor te zorgen dat kopers beter zicht krijgen op prijskwaliteitsverhouding van de woning, wil de PvdA een gecertificeerde kosten-kwaliteitstoets voor nieuwbouwwoningen. Daardoor wordt inzichtelijk hoeveel geld er door ontwikkelaars en gemeenten wordt afgeroomd, aldus de projectgroep.

De projectgroep is voorstander van �gespiegeld� bouwen, het bouwen van woningen die nog maar weinig in een wijk beschikbaar zijn. De PvdA zet een rem op de sloopprojecten. Pas als de woningproductie op uitleglocaties goed op stoom is gekomen kunnen nieuw herstructureringsprojecten starten, aldus de PvdA.

De partij vindt dat de nieuwbouwprogramma�s op regionaal niveau moeten worden vastgesteld. Het Rijk zou de mogelijkheid moet krijgen om gemeenten die zich alleen richten op het duurdere segment (financieel) aan te pakken.

Reageer op dit artikel