nieuws

Onderhoud wegen versneld aangepakt

bouwbreed

den haag – Wegwerkers staat de komende twee jaar veel extra asfalteringswerkzaamheden te wachten. Rijkswaterstaat gaat de onderhoudsachterstanden op rijkswegen tot 2008 halveren. Dit jaar wordt 139 kilometer versleten asfalt aangepakt, maar voor 2006 en 2007 is respectievelijk 420 en 561 kilometer gepland. Op het hoogtepunt wordt op zestig plekken tegelijk gewerkt.

Rijkswaterstaat wil de achterstanden op het hoofdwegennet in 2006 en 2007 met respectievelijk 15 en 19 procent wegwerken. Minister Peijs (verkeer) brengt deze extra werken niet apart op de markt. De projecten worden volledig geïntegreerd in de lopende onderhoudsprogramma�s en prestatiecontracten waarbij aannemers voor een vaste prijs van 7,9 miljoen euro per vierkante kilometer werken.

Voor onderhoud gaat volgend jaar 86 vierkante kilometer asfalt op de schop, waarvan 71 vierkante kilometer op de hoofdrijbanen en 15 vierkante kilometer op verbindingswegen en op- en afritten. Daarnaast wordt op 188 vierkante kilometer groen onderhouden. Op werkelijk bijna alle snelwegen zijn werkzaamheden gepland variërend van de Afsluitdijk tot A2 en A4 tot A58.

Het beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat is verdeeld over een basispakket (81 procent) en servicepakket (19 procent). Volgend jaar is voor beide pakketten 836 miljoen euro beschikbaar en voor 2007 is 819 miljoen euro gereserveerd. Ruim 115 miljoen euro meer dan dit lopende jaar.

Door niet apart aan te besteden bereikt Rijkswaterstaat ook dat werk zoveel mogelijk wordt gecombineerd met het reguliere onderhoud en andere werkzaamheden. Het zijn echter vooral extra asfalteringswerkzaamheden bovenop het reguliere onderhoudsprogramma, de aanleg van spitsstroken en andere projecten.

Voorlichtingscampagne

Het hele wegennet gaat op de schop en dat zal in eerste instantie vooral veel fileleed veroorzaken. Een voorlichtingscampagne moet voorzien in begrip van de ongetwijfeld getergde automobilist. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan het letterlijk in kaart brengen van de werkzaamheden. Met modellen berekenen ambtenaren de effecten op het verkeer en de doorstroming. Daarbij wordt extra gelet op verschillende werkzaamheden op één traject en omleidingsroutes.

Ook wordt geprobeerd met een betere spreiding de gebruikelijke pieken in mei en september te voorkomen. De werkzaamheden worden bij voorkeur gepland in verkeersluwe perioden in de nacht, weekend en schoolvakanties.

Eind dit jaar verwacht Rijkswaterstaat de definitieve planningen rond te hebben. Daarbij wordt voorzien dat op het hoogtepunt – najaar volgend jaar – op meer dan zestig plekken tegelijk wordt gewerkt. Dreigt er echter onacceptabele verkeershinder te ontstaan dan zal Rijkswaterstaat het rooster aanpassen.

De planning is ook nog afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van luchtkwaliteit (waar het om de aanleg van spits- en bufferstroken gaat) en de afstemming met andere netwerkbeheerders.

Reageer op dit artikel