nieuws

Nyfer waarschuwt voor stijging hypotheekrente

bouwbreed Premium

breukelen – Ruim 300.000 huishoudens kunnen in de financiële problemen komen als de hypotheekrente gaat stijgen. Dit becijfert economisch onderzoeksbureau Nyfer in een rapport over de eigen woningmarkt.

De laatste jaren, zo constateert het Nyfer, kiezen steeds meer mensen voor een hypotheek met een variabele rente of een korte rentevaste periode. In 2005 sloot 30 procent een hypotheek af met een rentevaste periode van twee jaar of minder. Een jaar eerder was dat nog 15 procent. Deze hypotheekgevers kunnen bij een stijging van de lange rente, die nu bij gebrek aan economische actviteiten op een historisch laag niveau ligt, in financiële problemen raken. Vooral mensen met een laag inkomen, weinig vermogen en een hoge schuld/waardeverhouding van de woning lopen een groot risico. Het gaat hierbij volgens Nyfer om ruim 300.000 huishoudens.

Hier staat tegenover dat de huizenprijzen volgens de economen de komende vijf jaar verder zullen oplopen. Volgens het meest waarschijnlijke scenario, een geleidelijke rentestijging en een trendmatige inkomensgroei van 1 procent per jaar, zullen 15 procent stijgen tot gemiddeld 263.000 euro.

Prijsexplosie

Als het inkomen de komende jaren sterker stijgt en de hypotheekrente op het huidige niveau blijft, dan stijgen de huizenprijzen sneller. Bij een inkomensstijging van 2 procent per jaar en een kapitaalmarktrente van 3 procent loopt de gemiddelde verkoopprijs op met meer dan 25 procent tot 287.000 euro in 2005.

Als daarnaast ook de huren extra worden verhoogd en het aanbod van nieuwbouwwoningen beperkt blijft, kan zelfs volgens Nyfer een nieuwe prijsexplosie ontstaan. Daar staat tegenover dat als het huishoudinkomen stagneert en de kapitaalmarkt rente verdubbelt naar 6 procent, de huizenprijzen de komende vijf jaar met bijna 5 procent zullen dalen.

Een onzekere factor vormt de politiek. Afschaffing of beperking van de hypotheekrenteaftrek, waarover momenteel volop wordt gediscussieerd in Den Haag, heeft grote gevolgen voor de huizenprijzen.

Bij volledige afschaffing zullen de prijzen dalen met ruim 30 procent in vijf jaar tijd. Zo�n daling heeft negatieve gevolgen voor het consumentenvertrouwen en de consumptieve bestedingen in Nederland en dus voor de economische groei. Bovendien kunnen nog meer huishoudens met betalingsproblemen te maken krijgen.

Geleidelijk

Het Nyfer verwacht echter dat rigoureuze afschaffing van de renteaftrek niet aan de orde zal zijn. Maar ook beperking zal op korte termijn aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie.

De economen vinden het dan ook van groot belang dat eventuele wijzigingen in het fiscale regime rond de eigen woning ruim van tevoren moeten worden aangekondigd en zeer geleidelijk ingevoerd. Het Nyfer schaart zich hiermee achter onder meer de Raad voor Onroerende Zaken die recentelijk een soortgelijke waarschuwing liet horen.

Reageer op dit artikel