nieuws

Nijmegen stippelt toekomst uit voor wijk Dukenburg

bouwbreed Premium

nijmegen – Nijmegen staat aan de vooravond van grote veranderingen in Dukenburg, met 23.500 inwoners in bijna 11.000 woningen een van de grootste naoorlogse stadsuitbreidingen van Nederland. Terwijl over de rivier het nieuwe stadsdeel De Waalsprong gestaag groeit naar 12.000 comfortabele en moderne woningen in 2020, signaleert Nijmegen voor Dukenburg een afname van het aantal inwoners.

De gemeente gaat de komende vijftien jaar samen met bewoners de veroudering van het stadsdeel te lijf. Maar hoe pak je dat aan bij een gebied met een schaal zoals in Dukenburg, waarvoor op grote schaal slopen en nieuw bouwen geen optie is? Directeur Ingrid de Boer van de directie Wijk en Stad van de gemeente Nijmegen zoekt het vooral in draagvlak bij de bevolking.

“Het aantal inwoners bepaalt het bestaansrecht van voorzieningen zoals winkels, scholen, sportaccommodatie en bijvoorbeeld een bibliotheek. Sinds de oprichting van het stadsdeel daalde het inwonertal van 30.000 naar 23.500. Een van onze grootste zorgen is dus dat het inwonertal weer op niveau wordt gebracht om de voorzieningen op peil te houden”, vertelt De Boer, die ook projectmanager is voor het masterplan voor Dukenburg.

In praktische zin komt dat volgens De Boer neer op bijbouwen en opwaarderen. Het concept masterplan �Een nieuw hart voor Dukenburg� stelt dan ook voor om wat betreft bestaande bouw huurwoningen te verkopen, hoogbouwflats aan te passen voor ouderen, woningen te renoveren, en portiekwoningen en maisonnettes te herstructureren. Nieuwbouw is mogelijk bij de voormalige hogeschool Arnhem-Nijmegen, bij het ROC dat eerdaags vertrekt, op de kop van winkelcentrum Dukenburg, en langs het Maas-Waalkanaal.

Als nieuw voorzieningenhart voor Dukenburg heeft het masterplan winkelcentrum Meijhorst op het oog. Daar wordt een heel nieuw winkelcentrum voorgesteld met 450 gestapelde woningen, omgeven door alle nodige stadsdeelfuncties. In de omgeving wordt middelhoge en lage bouw toegevoegd en een hoogbouwcomplex.

Gecombineerd met nog een aantal verspreide bouwprojecten voor woningbouw en voorzieningen, en ingrepen in het groen en de openbare ruimte, is het concept masterplan compleet. In totaal zijn er dan straks 1500 nieuwe woningen bijgekomen.

De visie waarop het plan werd gebaseerd kwam tot stand in samenspraak met bewoners, corporaties, ondernemers en andere belanghebbenden. Je zou zeggen dat het masterplan alleen nog maar uitgevoerd hoefde te worden, waarna het opwaarderen van het stadsdeel in principe in vijftien jaar gepiept kan zijn

Maar draagvlak is voor een stad als Nijmegen meer dan alleen de aanwezigheid van genoeg inwoners om voorzieningen op peil te houden. De Boer: “Nijmegen experimenteert met �onderzoekend ontwerpen�, en zoekt met de discussieprojecten zoals �De Open Stad� naar nieuwe manieren om burgers en belanghebbenden te betrekken bij het inrichten van de ruimte.”

“Met een puur stedenbouwkundige blik op Dukenburg doen we de inwoners dan ook tekort”, vindt De Boer. Toen na de eerste presentatie van het concept masterplan een aantal bewoners schrok van de geplande ontwikkelingen in het nieuwe voorzieningenhart, kwam ruimtewethouder P. Depla dan ook met alternatieven waarin de toename van woningen minder massaal rond het winkelcentrum wordt gepland. Volgens De Boer gaat iets vergelijkbaars op voor bijvoorbeeld het groen in de wijk dat door stedenbouwkundigen als �kijkgroen� wordt beschouwd. “Stedenbouwkundigen vinden dat een brede groenstrook die twee rijbanen scheidt geen nut heeft, maar bewoners in Dukenburg waarderen de ruimte juist heel erg”, geeft zij als voorbeeld.

Om de bewoners het woord te geven, steekt de gemeente dan ook veel capaciteit in het begeleiden van de georganiseerde bewonersplatforms. “Er zijn zeven wijken binnen Dukenburg, die zich hebben georganiseerd in een stadsdeelplatform. In werkgroepen bekijken zij op welke onderdelen het plan nog meer op de wens van de bewoners kan worden toegespitst. De begeleiders vanuit bijvoorbeeld gemeente en corporaties bewaken het tempo waarin dat gebeurt.”

Op 17 november presenteert wethouder Depla de nieuwe opties voor het masterplan voor Dukenburg. In december krijgt de raad het definitieve masterplan voorgelegd, waarna ontwikkelaars en corporaties het de komende vijftien jaar kunnen uitvoeren. Dukenburg is dan als het aan Nijmegen ligt, een wijk die grotendeels door de Dukenburgers zelf is geherstructureerd.

Reageer op dit artikel