nieuws

Minister slecht barrières voor bouw op oud Philips-complex

bouwbreed Premium

eindhoven – VROM-minister Dekker heeft gisteren beloofd procedurele belemmeringen voor de herontwikkeling van Strijp S in Eindhoven zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. Ze deed het gebied aan tijdens een werkbezoek aan de stad.

Door samenwerking mogelijk te maken tussen Rijk, provincie en gemeente bij de verlening van vergunningen, wil ze zorgen “dat de aanvrager zo weinig mogelijk last heeft van wat de verschillende overheden los van elkaar zouden kunnen verlangen”. Met deze verrassing werd M. Riemersma, die namens Volker Wessels in de directie zit van Park Strijp Beheer BV, op zijn wenken bediend. Samen met de gemeente vormt de bouwonderneming een pps-verband dat het masterplan voor het gebied heeft ontwikkeld. Riemersma had juist zijn zorgen uitgesproken over dreiging die de vele regels en procedures vormen voor een adequate uitvoering van de plannen, waarmee volgend jaar moet worden begonnen.

In het van Philips overgenomen 27 hectare grote gebied moeten tot 2020 een kleine drieduizend woningen komen en 150.000 vierkante meter utiliteitsgebouwen.

Reageer op dit artikel