nieuws

Milieubeleid VROM: goede intenties op naar uitvoering

bouwbreed Premium

Het Nederlandse milieubeleid heeft een flinke opknapbeurt nodig. Het moet vooral slimmer en moderner. Deze constatering doet het ministerie van VROM in de hoofdlijnennotitie Toekomstagenda milieu, die onlangs aan de Tweede Kamer werd gestuurd. Niels Ruyter van Bouwend Nederland sluit zich aan bij de uitgangspunten van de notitie. De intenties zijn prima, nu op naar de uitvoering.

VROM constateert dat het Nederlandse milieubeleid tegen drie moeilijkheden aanloopt: het wordt steeds duurder om milieuproblemen op te lossen, de milieuproblemen moeten steeds meer in Europees en internationaal kader worden aangepakt en de samenleving is nog wel betrokken bij het milieu maar de steun voor vergaande maatregelen is beperkt. Al met al genoeg redenen voor een nieuwe oriëntatie op het milieubeleid.

Vanuit de bouw herkennen we de moeilijkheden die het ministerie van VROM schetst. Neem de toenemende kosten. Bouwbedrijven kunnen daarover meepraten. Zo zijn de tarieven voor het afvoeren en verwerken van afval de afgelopen jaren sterk gestegen evenals die voor brandstof en elektriciteit.

Interessanter is om te bezien hoe in ons land getracht wordt milieudoelstellingen te behalen en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

In Nederland besteden we twee keer zo veel geld aan milieumaatregelen als het EU-gemiddelde. Als we overal twee keer zo veel geld aan blijven uitgeven zal de Nederlandse economie zich na verloop van tijd uit de markt prijzen. Dan is er maar één oplossing: innovatie.

We moeten nagaan of we slimmer met die gelden om kunnen gaan. Een recent voorbeeld is de verlaging van de Energieprestatie Coëfficiënt (epc) voor woningen. Een veelbelovende aanzet hiertoe wordt gegeven met de �Toolkit Duurzame Woningbouw� die VROM-minister Dekker afgelopen vrijdag in ontvangst heeft genomen. Goede initiatieven, maar de totale hoeveelheid energie die wordt gebruikt wordt door deze maatregelen wordt er echter nauwelijks door beïnvloed. Dit wordt vooral bepaald van het gebruik in de bestaande voorraad. Deze �grote vis� is veel malen belangrijker dan de kleine visjes van nieuw te bouwen woningen. Een oriëntatie op de bestaande bouw en innovatieve ideeën kunnen een grote bijdrage leveren.

De invloed van Europa op de bouw neemt duidelijk toe. Recentelijk is in Brussel discussie ontstaan over de mogelijkheid om onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in een lager btw tarief te laten vallen. De redenering hierachter is ook weer dat de Kyoto-doelstellingen veel gemakkelijker (goedkoper) in de bestaande bouw zijn te behalen dan elders.

Versteviging

In Toekomstagenda Milieu is de eerste hoofdlijn van het ministerie van VROM om haar oriëntatie op Europa te vergroten. Bouwend Nederland verwacht hiervan dat men daar de mogelijkheden wil creëren om in Nederland makkelijker met milieudoelstellingen om te gaan.

Als de btw verlaging voor renovatiewerkzaamheden mogelijk wordt, zou Nederland daarmee goedkoper haar Kyoto-doelstellingen behalen waardoor geld overblijft ter versteviging van de economie of ter financiering van andere lastiger milieuproblemen zoals fijn stof. Wanneer die mogelijkheid vanuit Brussel niet ontstaat dan wordt ons keurslijf iets strakker en de oplossingen voor milieubeleid duurder. Als laatste merkt VROM op dat de burger wel betrokken is bij het milieu, maar weinig bereid is om daar veel voor te laten. Wij vragen ons af wanneer VROM haar beleid afstemt op wat de consument beslist in plaats van wat de burger zegt? De portemonnee van de consument heeft veel macht.

Als een consument financieel wordt gestimuleerd om bij renovatie energie te besparen gebeurt dat eerder dan wanneer hem dat als burger gevraagd wordt.

Kortom, Bouwend Nederland is blij met de inhoud van de hoofdlijnennotitie van het ministerie van VROM. Nu komt het er wel op aan om er ook werkelijk uitvoering aan te geven in de geest van het document. Daarbij zien wij ik uit naar de samenwerking op milieugebied tussen overheid en maatschappelijk organisaties.

Invloed van Europa op bouw

neemt duidelijk toe

Reageer op dit artikel