nieuws

Maatregelen schone lucht Schiphol hebben geen effect

bouwbreed Premium

schiphol – Wat de Nederlandse overheid nu eigenlijk wil met Schiphol is onduidelijk. Dit blijkt uit studies naar de effecten van de luchthaven op de nationale economie en het milieu. Het onderzoek is onderdeel van het veelomvattende evaluatieonderzoek Schipholbeleid. Milieumaatregelen blijken bovendien niet effectief.

De Nederlandse regering gaf in 2003 in de Schipholwet aan dat verdere uitbreiding van Schiphol haalbaar leek: ook op de lange termijn kon de luchthaven doorgroeien zonder de grenzen van het normenstelsel voor milieu- en veiligheid uit de wet te overschrijden. Verdere groei zou ook een positief effect hebben voor de nationale welvaart.

Daarom werd het project �Mainport-Schiphol� opgezet. Kenmerken van die mainport zijn een hoogwaardig luchtvaartnetwerk (veel bestemmingen en hoge frequenties), een hoogwaardige landzijdige bereikbaarheid (wegen en spoorlijnen), een hoogwaardige luchthaven (de kwaliteit van de afhandeling van passagiers en vracht) en een hoogwaardige omgeving (bedrijfslocaties, internationaal vestigingsklimaat, woon- en leefklimaat).

Positief effect

Uit het rapport �Twee jaar ervaring met het Schipholbeleid� dat afgelopen maand gepubliceerd werd, bleek al dat velen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben absoluut geen idee hebben van wat Nederland met Schiphol van plan is. Ook aan het positieve effect op de nationale welvaart wordt getwijfeld. Zo concludeert de luchtvaartsector dat het netwerkdoel nog niet in zicht is: het aantal vluchten is nog steeds hetzelfde als voor 11 september 2001 en toch worden milieu- en geluidsgrenzen al overschreden. Deskundigen wijten dat vooral aan het feit dat veel prognoses voor Schiphol al in 2001 zijn vastgelegd, terwijl de wereld inmiddels anders blijkt veranderd dan voorzien.

Onderzoeker J. Veldhuis van de Stichting Economisch Onderzoek van de universiteit van Amsterdam voorspelde dat economische groei zal veroorzaken dat Schiphol niet binnen de huidige geluidsoverlastmarges kan blijven. Het enige dat voor minder geluidsoverlast zorgt is het remmen van de economische groei, precies het tegenovergestelde van een mainport.

Beleidsmiddelen

Een ander deel van de Schipholevaluatie betrof het onderzoeken of de milieumaatregelen die de overheid kan nemen effect hebben op de luchtkwaliteit rond de luchthaven. F. Francena van onderzoeksbureau Acdes airinfra schetste dat de luchthaven drie beleidsmiddelen heeft om de luchtkwaliteit te beïnvloeden.

De eerste, vliegtuigen verplichten op minder motoren te taxiën blijkt weinig effectief als milieumaatregel: vliegtuigmaatschappijen doen dit zelf al waar mogelijk, simpelweg omdat het dure brandstof scheelt.

De tweede maatregel is vliegtuigen verbieden om op de luchthaven zelf stroom op te wekken middels een van de motoren. Maar daarvoor ontbreekt het Schiphol aan alternatieve stroomvoorzieningen voor de toestellen.

De laatste maatregel is normering van de emissie van schadelijke stoffen. Het is de enige maatregel die goed te handhaven is, maar tot op heden bleken praktisch alle toestellen keurig binnen de vastgestelde normen te blijven.

Volgens Francena ontbreekt het de luchtvaartmaatschappijen dan ook aan “stevige prikkels om te investeren in schoner materieel.”

Reageer op dit artikel