nieuws

Leerlingen scholingsboulevard kunnen het dak op

bouwbreed Premium

enschede – De 2600 leerlingen van vmbo en mbo in Enschede pauzeren binnen enkele jaren op enorme daktuinen. IAA Architecten heeft het definitieve ontwerp klaar van drie schoolgebouwen op twee lokaties die gezamenlijk de scholingsboulevard vormen. De schotels, de open plattegronden, de daktuinen en het ver doorgevoerde installatieconcept maken dit project bijzonder in onderwijsland.

In fases vanaf volgend jaar tot 2009 worden de schoolgebouwen van het Bonhoeffer College en het Stedelijk Lyceum aan de Wethouder Beverstraat en de Kuipersdijk in Enschede gesloopt en nieuwbouw gerealiseerd. De scholingsboulevard biedt leerlingen van het vmbo en mbo 1 en 2 een ononderbroken leerweg aan. Dit experiment van het ministerie van Onderwijs om het beroepsonderwijs te moderniseren wordt onder meer in Enschede gestalte geven.

Een fysieke scheiding kennen de nieuwe schoolgebouwen dan ook niet voor de leerlingen. De bedoeling is dat vmbo- en mbo-leerlingen in de nieuwe gebouwen gemengd leren. Aan de Kuipersdijk wordt een grote platte doos van één bouwlaag gerealiseerd. De gevels bestaan uit spuitbeton. Op de platte doos staan twee grote schotels van drie bouwlagen. De enorme daktuinen, die vanaf de schotels te bereiken zijn, dienen als pauzeruimten met als doel leerlingen niet te laten zwerven in de omgeving van de school. Aan de naburige de Wethouder Beverstraat wordt één �schotelgebouw� gerealiseerd in dezelfde opzet.

De daktuinen met glooiende heuvels en zitbanken worden onderbroken door vierkante patio�s met watertafels. Deze binnentuinen dienen ook als rustplek. Zowel de tuinen als de patio�s worden gekenmerkt door veel groen en transparantie met glazen puien rondom. De schotels hebben schuin aflopende glasgevels waarbij de draagkolommen ook schuin in het gebouw worden neergezet. De �zwevende� trappen houden de schotels met glazen dak transparant. In het midden staat het liftgebouw. Langs de gevel zijn de leer- en werkplekken ingericht. Kenmerkend zijn de open plattegronden waar het credo �elkaar zien leren en werken� opgeld doet. Daarnaast is ook ruimte voor concentratieplekken waar met geluidwerende schermen, kasten en flexibele wanden worden neergezet. Geluidstechnisch adviseur Peutz heeft veel geluidmetingen verricht zodat straks een perfecte akoestiek ontstaat voor elke type studieruimte.

Luchtroosters

Het installatieconcept is zeer luxe voor een schoolgebouw. Elke ruimte in het gebouw wordt voorzien voor luchtroosters waardoor buitenlucht wordt aangezogen. Via het daklicht wordt de �afgewerkte� lucht weer afgezogen. De betonvloeren hebben een kernactivering, hetgeen betekent dat het beton in de winter warmte vasthoudt en in de zomer afkoelt. Tevens kan aangezogen buitenlucht mechanisch worden voorgekoeld als dat nodig mocht zijn. Projectmanager HEVO heeft zelfs een kwaliteitsrichtlijn geschreven voor de klimaatbeheersing en akoestiek in schoolgebouwen en toegepast in Enschede.

Overigens begint begin volgend jaar de Europese aanbesteding voor de keuze van een aannemer. IAA heeft het (stedenbouwkundig) ontwerp gemaakt en landschapsarchitect MTD was verantwoordelijk voor het landschapsontwerp.

Reageer op dit artikel