nieuws

Kritiek op dijkbeleid van Rijkswaterstaat

bouwbreed

den haag – Bij Rijkswaterstaat ontbreekt het aan een onderbouwde veiligheidsaanpak van regionale waterkeringen. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport over de dijkverzakking langs het Julianakanaal bij Stein (Limburg) op 27 januari vorig jaar dat gisteren is gepresenteerd.

Dijkbeheerder Rijkswaterstaat werd die middag door een wandelaar gewaarschuwd dat de dijk over 15 meter lengte was verzakt. Bij Stein is de dijk circa 10 meter hoog; op ongeveer 6 meter onder de kruin bleek water uit het talud te komen. Rijkswaterstaat dacht aanvankelijk dat een gat in de dijk de verzakking had veroorzaakt. Na twee dagen bleek de oorzaak een lekke waterleiding te zijn.

Als directe oorzaak van de dijkverzakking noemt de OVV een leidingbreuk als gevolg van het niet tijdig waarnemen van de wanddikteafname van de leiding door corrosie. Behalve corrosie heeft ook de zetting van de dijk en de daarmee samenhangende zakking van de leiding meegespeeld.

De raad concludeert onder meer dat de veiligheidsaanpak van de RWS Directie Limburg “te beperkt” is. Volgens de raad ligt dat aan een landelijk probleem: “Voor de totale Rijkswaterstaatorganisatie ontbreekt een onderbouwde veiligheidsaanpak voor het beheer van regionale waterkeringen, inclusief de leidingen daarin.”

Onderbouwen

Voor primaire waterkeringen zoals zeedijken is die aanpak er wel. Dat bevreemdt de raad, die had verwacht dat Rijkswaterstaat “explicieter” rekening zou houden met de verschillende oorzaken voor het bezwijken van zulke keringen, waaronder falende leidingen. De minister van Verkeer en Waterstaat wordt verzocht dit verschil in aanpak te onderbouwen en zonodig concrete eisen te formuleren.

Ook vindt de raad, die wordt geleid door mr. P. van Vollenhoven, dat de Waterleidingmaatschappij Limburg beleid moet maken op dit vlak. Door het toenemend ruimtebeslag en de ouder wordende leiding is het vandaag de dag “niet meer acceptabel” de problematiek van veilige leidingen en de schade voor derden links te laten liggen.

Reageer op dit artikel