nieuws

Koppeling luchtkwaliteit aan bouw nekt Amsterdam

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – D. Stadig, PvdA-wethouder ruimtelijke ordening in Amsterdam, ziet het nog steeds gebeuren dat de hoofdstad “op slot gaat” als de Nederlandse regering vasthoudt aan de koppeling tussen milieuwetten en nieuwe bouwplannen. Hij zei dat gisteren tegen de raadsenquêtecommissie Luchtkwaliteit.

Stadig, die al eerder fulmineerde tegen de vele normen en regels die zijn bouwplannen frustreren, was door de raadsenquêtecommissie uitgenodigd om zijn licht te laten schijnen over de luchtproblematiek in Amsterdam. De enquêtecommissie onderzoekt hoe schadelijk hoge concentraties fijn stof en stikstofoxiden voor de bevolking zijn en of er (lokale) maatregelen zijn te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarvoor hoorde de commissie eerder al een reeks experts. Milieuminister Van Geel weigerde naar Amsterdam te reizen.

Stadig is van mening dat een strenger bronbeleid Amsterdam meer helpt dan strengere normen, al dan niet opgelegd door de Europese Unie. “De veilige norm van 20 microgram kleine deeltjes per kubieke meter halen we nooit. Het heeft dus geen zin om de wettelijke norm van 40 nu te gaan verlagen.” De bouwwethouder hekelde het feit dat het huidige kabinet de kilometerheffing niet wil invoeren. Volgens hem is het juist een maatregel die ervoor zorgt dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Hij bekende aan te zien komen dat er door koppeling tussen milieuwetten en ruimtelijke ordening in Amsterdam niets meer kan worden gebouwd.

Commissievoorzitter M. van Poelgeest vroeg zich gisteren af of het wel zin heeft milieuwetgeving los te koppelen van bouwplannen als Nederland na 2010 wél voldoet aan de Europese normen. Dat is zeker gezien de ambities die Amsterdam heeft verwoord in het onlangs gepresenteerde Luchtkwaliteitsplan niet zo�n rare veronderstelling. De lucht wordt wel degelijk ieder jaar een beetje schoner.

Toch wil Stadig van de koppeling af. “Al was het alleen maar om de beroepsbezwaarmakers in dit land te beletten tegen elk plannetje protest aan te tekenen bij de Raad van State. Dat kost de samenleving zoveel tijd en geld. En wat moeten we als we niet mogen bouwen? Afzien van de Vinex-afspraken? Waar moet iedereen dat wonen?”, vroeg Stadig de commissie. Om er smalend aan toe te voegen: “volgens mij is een mooi huis heel goed voor de gezondheid.”

Stadig vertelde vaak twijfels te hebben bij de gevolgen die een slechte lucht verondersteld wordt te hebben op de gezondheid. “Ik lees dan dat we er zeven maanden eerder door zouden overlijden. Maar de lucht is nog nooit zo schoon geweest als nu. Door strengere normen leven we dus zeven maanden langer. Ik wil wel eens weten of de gemiddelde Amsterdammer bereid is zijn auto in te leveren voor die paar maanden winst.”

Reageer op dit artikel