nieuws

Kleine meevaller Tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

den haag – De aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft geen grote nadelige gevolgen voor het vislarventransport richting de Waddenzee. Dat is volgens minister Dekker (Vrom) de voorlopige uitkomst van onderzoeken die het ministerie van Landbouw verricht in het kader van de hersteloperatie van de Planologische Kernbeslissing voor de Tweede Maasvlakte.

De uitkomsten van de eerste onderzoeken van Landbouw naar de effecten van een Tweede Maasvlakte kunnen een meevaller zijn in het dossier rond het Project Mainport Rotterdam, waarvan de aanleg van de Tweede Maasvlakte deel uitmaakt.

Begin dit jaar oordeelde de Raad van State dat de overheid haar huiswerk voor het Project Mainport Rotterdam moest overdoen, onder andere omdat voor de Planologische Kernbeslissing was nagelaten onderzoek te doen naar de effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte op het vislarventransport richting de Waddenzee. De eerste onderzoeken wijzen er volgens Dekker op dat de effecten �gering� zijn en geen belemmering vormen voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State heeft de aanleg van de Tweede Maasvlakte al anderhalf jaar vertraging opgelopen. Vorige week werd duidelijk dat het nog maar zeer de vraag is of het project, zoals nu gepland, begin 2008 van start kan gaan. Uit een risicoanalyse die voor het Ministerie van Verkeer en Water-staat is verricht, is gebleken dat er een grote kans is dat de aanleg van de nieuwe Maasvlakte nog minstens een jaar en mogelijk zelfs met drie jaar vertraagd wordt. Het adviesbureau Boer & Croon schat dat de kans dat de werkzaamheden in 2008 kunnen beginnen niet groter is dan 35 procent.

Dekker en ook minister Brinkhorst bezwoeren afgelopen week in een overleg in de Tweede Kamer dat de aanleg van de Tweede Maasvlakte niet verder dreigt te worden vertraagd. Verkeer en Waterstaat liet tegelijkertijd weten er alles aan te doen om het tijdschema te halen. Eind dit jaar wil het kabinet alle rapportages die nodig zijn voor de �reparatie� van de plannen klaar hebben en de Kamer toesturen.

Inmiddels is duidelijk dat een groot risico voor de tijdige afronding van de procedures voor de Tweede Maasvlakte schuilt in de strikte normen voor de luchtkwaliteit. Volgens Dekker moet er nog deze maand meer duidelijkheid komen welke projecten in de Randstad op basis van de nieuwe wetgeving voor de luchtkwaliteit en Brusselse versoepeling vlotgetrokken kunnen worden.

Reageer op dit artikel