nieuws

Kilometerheffing kan veel goedkoper

bouwbreed

den haag – De kilometerheffing kan volgens automatiseerder LogicaCMG al in 2009 voor 1,3 miljard euro worden ingevoerd. Voorzitter P. Nouwen van het platform Anders Betalen pleit voor een snelle beslissing van het kabinet en een aanbesteding waarin het bedrijfsleven een systeem ontwikkelt dat maximaal 5 procent van de opbrengsten opslokt.

Dat bleek gisteren tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de Nota mobiliteit. Nouwen vindt het “absoluut nodig” dat het kabinet “nu” beslist over invoering van een kilometerheffing. Het uitstel waartoe het kabinet heeft besloten wegens de te hoge rekening, noemde Nouwen “bijzonder onverstandig”. Hij pleit voor een positief besluit, mits de kosten omlaag gaan. Nouwen vreest dat de komende gemeenteraadsverkiezingen daar vooral debet aan zijn. “Moge niet verkiezingsangst, maar de bereikbaarheid van Nederland zegevieren.”

Het doorschuiven van een besluit zet het “unieke draagvlak” bovendien “volledig op het spel”. “Als het wegvalt zijn we twintig jaar terug. Het zal buitengewoon moeilijk zijn om het opnieuw te vormen”, betoogde Nouwen. Het platform Anders Betalen telt zeventien vertegenwoordigers van werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuclubs en verkeerswethouders van grote steden. Zij brachten eind mei advies uit over een landelijke heffing na 2010, die in de plaats moet komen van de bestaande autobelastingen. Volgens LogicaCMG kan een systeem van kilometerbeprijzing veel goedkoper, namelijk voor 1,3 miljard euro ofwel de helft van de door de werkgroep berekende kosten.

Geleidelijk

Dat kan ook al in 2009 klaar zijn en dan geleidelijk op een aantal knelpunten worden ingevoerd, aldus B. Bartels van het bedrijf. De automatiseerder wil bestaande, in het buitenland al toegepaste technologie gebruiken. Dat kan via het inbouwen in auto�s van navigatieapparatuur, een soort Tom-Tomoplossing�, waarvan veel auto�s immers al zijn voorzien. Zijn schatting is dat de kosten per auto onder de 100 euro zullen uitkomen. Hij voorspelt echter dat een dichtgeregeld systeem van gecertificeerde kastjes veel duurder zal uitvallen. Andere automatiseerders als Siemens, Cap Gemini en T-Systems delen de verwachting dat de kosten omlaag kunnen, maar niemand durft in dit stadium harde toezeggingen aan.

Opvallend is het brede draagvlak voor beprijzing. Ook wetenschappers, onder meer van het Centraal Planbureau, betogen stuk voor stuk dat een heffing in combinatie met weguitbreidingen de enige effectieve manier is om de files te reduceren. T. van Hoek van het CPB waarschuwde echter dat een keiharde koppeling tussen heffing en plek van weguitbreiding geen garantie is voor het beste effect op de knooppunten. Volgens hem is tijdspreiding de grote winst van rekeningrijden. Eind volgende maand volgt het debat met verkeersminister Peijs.

Reageer op dit artikel