nieuws

Kilometerheffing blijft voor VVD in beeld

bouwbreed

den haag – De VVD houdt de invoering van een kilometerheffing “in de toekomst” voor mogelijk. Voor de liberalen is de invoering echter pas bespreekbaar als de invoeringskosten van zon 4 miljard euro flink omlaag gaan. Ook moet de opbrengst van de heffing rechtstreeks naar het onderhoud en aanleg van wegen gaan.

Met de herbevestiging van dit standpunt door de gehele VVD-fractie is gisteren een nieuwe poging gedaan het conflict binnen de partij over invoering van beprijzing te sussen. De herbevestiging was nodig nadat vorige week ruzie was ontstaan tussen fractiespecialist P. Hofstra en fractieleider J. van Aartsen, die tot verbijstering van velen binnen en buiten de VVD tijdens de algemene beschouwingen invoering van de beprijzing had afgeschoten. Onder druk van Hofstra, die wel voelt voor beprijzing als vervanger van de vaste autolasten en dat standpunt namens zijn partij heeft uitgedragen, bond Van Aartsen vorige week in en sloot invoering op de lange termijn niet meer uit.

De VVD-fractie besprak het onderwerp opnieuw, nadat Hofstra in een notitie steun had geëist voor zijn standpunt. Volgens het VVD-kamerlid was een duidelijke stellingname nodig omdat de geloofwaardigheid van de VVD op het spel stond. De partij had immers in het verkiezingsprogramma een “perspectief op beprijzing” geboden en dat was door Van Aartsen tenietgedaan. De notitie van Hofstra is in het fractieberaad niet besproken; Hofstra nam genoegen met de herbevestiging van het VVD-standpunt dat invoering van de heffing op termijn in beeld is. “Voor mij is het opgelost; ik kan vooruit”, aldus het VVD-kamerlid gisteren na afloop van het fractieberaad.

Voorwaarden

Toch bleek ook gisteren dat de kilometerheffing de VVD parten blijft spelen. Uit de reactie die Van Aartsen na afloop van het fractieberaad gaf, viel op te maken dat de VVD-aanvoerder persoonlijk niet in een heffing gelooft. Hofstra daarentegen toonde zich tevreden. Hij maakte duidelijk dat de VVD een hele reeks van voorwaarden zal stellen voordat beprijzing er kan komen. “Ik heb nooit gezegd dat we het morgen al kunnen doen. Het gaat nog heel lang duren.”

Minister Peijs (verkeer) nam met een glimlach kennis van de uitkomst van het VVD-beraad. Volgens haar verwoordt de VVD het kabinetsstandpunt. Ze noemde het “heel interessant” dat de VVD-fractie aan beprijzing de “harde voorwaarde” koppelt dat de opbrengst van de heffing naar onderhoud, verbetering en uitbreiding van de wegen moet gaan. Een dergelijke �oormerking� stuit echter op verzet bij de minister van Financiën, de VVD�er Zalm.

Reageer op dit artikel