nieuws

IVBN: Huurbeleid jaagt belegger woning uit

bouwbreed Premium

voorburg – Beleggers investeren steeds minder in woningen. Dat blijkt uit de Vastgoedbeleggingsmarkt 2004 van de IVBN. De dalende belangstelling hangt volgens de belangenvereniging van institutionele vastgoedbeleggers samen met het nieuwe huurbeleid.

Vanaf 1 januari 2006 moeten de leden van de IVBN – waaronder pensioenfondsen, verzekeraars en banken – een extra heffing betalen voor hun woningbezit. De organisatie verwacht dat de nieuwe maatregel de beleggers er toe zal brengen hun belangen in de woningsector verder af te bouwen. De extra afdracht in combinatie met de historisch lage huurverhoging zorgt er namelijk voor dat de huurinkomsten van het bezit de komende jaren verder zullen dalen.

Het afgelopen jaar namen de beleggers al een voorschot op de verwachte ontwikkeling. Zij bouwden in 2004 de omvang van hun bezit in vergelijking met het voorgaande jaar met 7 procent af naar 163.000 woningen. Ondanks de daling van het aantal woningen in portefeuille is de waarde van het bezit niet gezakt. De vastgoedbeleggers hebben zo�n 17 miljard euro in woningen belegd. Het aandeel van woningbeleggingen in de totale portefeuille is daarentegen gedaald naar 42,9 procent.

Het directe rendement of de inkomsten uit verhuur lag dit jaar op 4,2 procent. Daarmee is sprake van een licht herstel. In 2003 tekende de IVBN een rendement op van 4,1 procent. In dat jaar daalde het directe rendement naar het laagste niveau sinds 1995, toen de marktberekeningen voor het eerst werden uitgevoerd.

De woningen van de institutionele beleggers leverden in 2004 een totaal rendement op van 7,4 procent, dat daarmee verder onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar ligt. Het resultaat is te danken aan de toename van de waarde van het bezit. Dat zorgde het afgelopen jaar voor een rendement van 3,2 procent. Net als bij het directe rendement lijkt hier sprake te zijn van een licht herstel. In 2003 zakte het indirecte rendement naar een dieptepunt van 2,9 procent.

In vergelijking met de andere vastgoedportefeuilles van de institutionele beleggers, waaronder winkels, kantoren en bedrijfsruimten, zijn woningen de stabielste belegging. De constante ontwikkeling van de beleggingen in woningen hangt samen met de aanhoudende positieve waarde-ontwikkeling van het bezit, zo stelt de IVBN.

Bij het aankoopbeleid richten de beleggers zich steeds meer op appartementen. Van de 250 miljoen euro die de beleggers in de aankoop van nieuwe woningen staken, ging 200 miljoen euro naar flats. De belangstelling voor appartementen komt ook terug in het verkoopbeleid. In 2004 verkochten de beleggers voor een kleine 800 miljoen euro grondgebonden woningen. Appartementen tekenden met zo�n 400 miljoen euro voor eenderde van de verkoopwaarde.

Reageer op dit artikel