nieuws

Grond voortaan tegen marktprijs Corporaties willen woningproductie Utrecht impuls geven

bouwbreed Premium

utrecht – Utrechtse corporaties gaan bouwgrond kopen voor de marktprijs. De sociale huisvesters willen zo de lokale woningproductie een impuls geven. Dat heeft de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) bekendgemaakt.

In de regel krijgen corporaties grond tegen veel lagere prijzen dan commerciële projectontwikkelaars. Gemeenten gunnen de instellingen het voordeel omdat zij betaalbare woningen bouwen die meestal met verlies verhuurd worden. De lage grondprijs is vaak een fractie van de marktwaarde en vormt zo een belangrijk financieel steuntje in de rug.

De sociale huisvesters in Utrecht laten nu weten dat de ondersteuning niet meer nodig is. “Als er bouwgrond is in de stad, geef dat dan aan de corporaties. Wij garanderen de door de gemeente ingecalculeerde grondprijs”, laat Y. Vermeulen van STUW weten. Als het aan de corporaties ligt dan vergroot de aankoop van grond tegen marktvoorwaarden niet alleen de woningproductie, maar zorgt het plan ook voor evenwichtige wijken.

STUW zet niet alleen in op het kopen van grond in. De sociale huisvesters uit de Domstad willen in het kader van een beter spreidingsbeleid in populaire woonwijken vijfhonderd woningen kopen en die omzetten in sociale huurwoningen. In slecht wijken worden zeshonderd huurwoningen verkocht en wordt een vergelijkbaar aantal voor een hogere huurprijs op de markt gebracht.

Op de Utrechtse Vinex-locatie Leidsche Rijn willen de corporaties ook meer sociale huurwoningen neerzetten. In het gebied staan al zesduizend nieuwe woningen op de planning. Als het aan STUW ligt komen er nog eens duizend sociale huurwoningen bij in Leidsche Rijn.

Neprom, de belangenorganisatie van projectontwikkelaars, vindt het geen probleem dat de sociale huisvesters zich op de commerciële grondmarkt begeven. “Zolang dezelfde financiële voorwaarden gelden, kan ik niemand verbieden om de marktprijs voor grond te betalen”, stelt directeur J. Fokkema van de Neprom.

Woningbouwcorporaties worden niet alleen via de grondprijs door de overheid financieel ondersteund. De Nederlandse gemeenten dekken ook de leningen die sociale huisvesters op de internationale kapitaalmarkt afsluiten. Door de garantstelling betalen sociale huisvesters veel minder rente dan hun commerciële branchegenoten.

“Deze deal brengt nog eens duidelijk naar voren dat corporaties een scheiding aan moeten brengen tussen hun commerciële en maatschappelijke activiteiten. Brussel vraagt hier ook om”, stelt Fokkema. Corporaties maken momenteel onvoldoende onderscheid tussen hun commerciële en sociale activiteiten. Omdat zij ook als projectontwikkelaar functioneren bewegen zij zich hierdoor met staatssteun op een commerciële markt. De Europese Commissie heeft de sector hierom recent op de vingers getikt.

Reageer op dit artikel