nieuws

Duivesteijn eist alsnog NMa-onderzoek Vinex

bouwbreed

den haag – De NMa heeft, ondanks de vele tips vanuit de b&u-sector, geen apart onderzoek gewijd aan kartelvorming op Vinex-locaties. PvdA-kamerlid A. Duivesteijn is verbijsterd dat nu er zoveel bewijs ligt, nog altijd geen onderzoek is verricht naar de grootschalige woningbouwlocaties. Hij eist opheldering van de minister.

Minister Brinkhorst (economische zaken) vindt het echter belangrijker dat de kartelstructuur in de hele b&u-sector is blootgelegd, waardoor zevenhonderd aannemers begin volgend jaar een boete krijgen. “Het onderzoek was gericht op kartelgedrag bij opdrachten voor de bouw van gebouwen en huizen, niet naar de Vinex-locaties op zichzelf”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Met die houding koerst de D66-minister aan op een aanvaring met de PvdA-fractie.

De minister bevestigt dat de NMa geen apart onderzoek heeft gewijd aan Vinex. Het PvdA-kamerlid heeft nu voor de derde keer te horen gekregen dat de NMa geen aanleiding ziet onderzoek te doen naar de concurrentieverhoudingen op grootschalige woningbouwlocaties.

“Bij de eerste afwijzing van de NMa naar aanleiding van mijn klacht uit 1999 had ik nog begrip voor de beslissing dat er te weinig concrete aanwijzingen waren om nader onderzoek te doen. Ik neem echter geen genoegen met een afwijzing nu er zoveel bewijs op tafel ligt. Mijn klacht is nog steeds niet onderzocht en dat moet alsnog gebeuren”, aldus Duivesteijn.

Hij ervaart het als pijnlijk dat de NMa blijkbaar niet zelf op dat idee is gekomen en heeft het gevoel dat de kartelpolitie zijn klacht stelselmatig negeert. Duivesteijn wil een nieuw onderzoek en verwacht dat daar ook nieuwe boetes uit zullen volgen. De PvdA zal Brinkhorst binnenkort schriftelijk om opheldering vragen en wil een nieuw onderzoek bij de NMa afdwingen.

Vorig jaar kwamen na de �schoon schip-actie� honderden tips uit de b&u-sector binnen bij de NMa. Daarbij zat onder meer een schaduwboekhouding van Baas Installatietechniek waaruit blijkt dat aannemers de wijken op Vinex-locaties onderling verdeelden. Naar aanleiding daarvan gaf de kartelpolitie zelf aan te overwegen alsnog in de ontwikkeling van Vinex-locaties te duiken.

Daar is uiteindelijk geen apart onderzoek naar gedaan. De NMa heeft zich beperkt tot kartelvorming rond de bouw van gebouwen en huizen.

“Het gaat om betrokkenheid van bouwbedrijven bij een grote kartelstructuur in de b&u-sector, van kantoorpanden tot ziekenhuizen en van kinderdagverblijven tot de bouw van huizen op Vinex-locaties. Op welke schaal kartelvorming op Vinex-locaties heeft plaatsgehad, is geen onderwerp geweest van ons onderzoek”, licht woordvoerder H. Garvelink de keus van de NMa toe.

Grondposities

“De klacht van Duivesteijn ging vooral over een vermeende dominantie die projectontwikkelaars verkregen door het verwerven van goede grondposities. De NMa heeft destijds aangegeven dat het bezit van goede grondposities als zodanig geen overtredingen van de Mededingingswet oplevert.”

Het PvdA-kamerlid heeft zes jaar geleden in een officiële klacht al gevraagd in de werkwijze te duiken van zowel projectontwikkelaars als aannemers op Vinex-locaties.

Duivesteijn: “De minister marginaliseert die klacht nu naar grondposities van ontwikkelaars. Dat is feitelijk onjuist. Ik heb steeds gewezen op projectontwikkelaars schuine streep aannemers en op werkverdeling. Brinkhorst draait er nu omheen en daar neem ik geen genoegen mee.”

�Er ligt nu

voldoende bewijs

Reageer op dit artikel