nieuws

Doordachte aanpak gebiedsmarketing

bouwbreed Premium

Gebieden als merken in de markt zetten. Producten en communicatiestrategie afstemmen op (toekomstige) gebruikers. Onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Bij de marketing van een nieuw stadscentrum, vernieuwingswijk of uitleglocatie, maar ook bij een winkelcentrum, stationsgebied of bedrijventerrein speelt dit een belangrijke rol. Gebiedsmarketing is volgens Michel Buhrs geen trucje om bijvoorbeeld woningen aan […]

Gebieden als merken in de markt zetten. Producten en communicatiestrategie afstemmen op (toekomstige) gebruikers. Onderscheidend zijn ten opzichte van de concurrentie. Bij de marketing van een nieuw stadscentrum, vernieuwingswijk of uitleglocatie, maar ook bij een winkelcentrum, stationsgebied of bedrijventerrein speelt dit een belangrijke rol. Gebiedsmarketing is volgens

Michel Buhrs geen trucje om bijvoorbeeld woningen aan de man te brengen maar vraagt een doordachte aanpak, die niet zelden bittere noodzaak is.

Of het nu gaat om een herstructureringswijk of een uitleglocatie. Succes van een aanpak valt of staat bij de identiteit die de nieuwe ontwikkeling heeft of in de toekomst moet krijgen.

De aandacht voor gebiedsmarketing wint bij ontwikkelaars, corporaties en gemeentebesturen dan ook steeds meer terrein. Logisch want gebieden – van wat voor aard dan ook – concurreren met elkaar om �de klant�.

De klant kan een bewoner zijn – een nieuwe of een die al in een gebied woont – een kantoorgebruiker, een reiziger of een consument in een winkelcentrum. Maar ook een investeerder die interesse heeft in een gebied.

Naast inzicht in wie die klant is en wat die wil, is het van belang zicht te hebben op de kansen en mogelijkheden van een gebied. Hoe kan de huidige identiteit worden omschreven? Wat heeft het nieuwe gebied straks te bieden? Wat zijn de concurrerende gebieden en hoe worden deze neergezet en gecommuniceerd? Dit zijn vragen die steeds vaker aan de basis van ontwikkelingen staan. Het helder positioneren van een gebied, ten opzichte van klant en concurrentie, vergroot de kans op succes. Succes in termen van het verbeteren van de afzetmarkt voor woningen en kantoren, het positief veranderen van het imago of het versterken van een product. Maar ook het vergroten van de kans dat investeerders geïnteresseerd raken of subsidies worden verstrekt.

Hoe beter een gebied is gepositioneerd, hoe beter het nieuwe programma te branden is en vervolgens te communiceren richting bewoners, bedrijven, recreanten of investeerders.

Gebiedsmarketing moet op een verantwoorde wijze gebeuren. Een verkeerde keuze kan voor het gebied en dus de uiteindelijke ontwikkeling verstrekkende gevolgen hebben. De bepaling van de identiteit en de strategie moet dan ook op een zorgvuldige wijze gebeuren. Zo hebben wij hiervoor een methodiek, �de BrandMobile�, ontwikkeld om stapsgewijs de juiste positioneringstichting vast te stellen. Waar het in essentie om gaat is dat gebiedsmarketing niet als een trucje moet worden gezien. Het branden van een gebied is namelijk meer dan het maken van slechts een paar �glossy� brochures.

Reageer op dit artikel