nieuws

Donner maakt vervolgen ambtenaar mogelijk

bouwbreed Premium

den haag – Ambtenaren die namens een overheidsorgaan de wet overtreden kunnen daar in de toekomst wel individueel voor worden vervolgd. Nu ontspringen ambtenaren die als opdrachtgever over de schreef gaan nog de dans omdat het overheidsorgaan strafrechtelijk niet aansprakelijk is.

In een ontwerp-wetsvoorstel dat minister Donner (Justitie) voor advies naar diverse instanties heeft gestuurd wil de bewindsman de feitelijke immuniteit van ambtenaren die voor hun werk ernstig in de fout gaan opheffen. “Het gaat erom dat natuurlijke personen die ernstige strafbare feiten opzettelijk hebben bevorderd daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld”, aldus Donner in een toelichting op het voorstel. Voor de overheidsorganen zelf blijft de strafrechtelijke immuniteit in ieder geval voorlopig intact.

De minister maakt met het wetsvoorstel een einde aan de situatie die in jaren negentig is ontstaan door het zogeheten Pikmeer-arrest van de Hoge Raad. Daarbij ging het om een zaak waarbij de Friese gemeente Boarnsterhim verontreinigde baggerspecie in het meer liet storten. De Hoge Raad oordeelde dat lagere overheden niet vervolgd kunnen worden als ze in hun overheidstaak de wet overtreden. Deze strafrechtelijke immuniteit was volgens de Hoge Raad ook van toepassing op de ambtenaren die opdracht hadden gegeven voor de illegale handeling of daaraan leiding hadden gegeven.

In het wetsvoorstel maakt de minister geen onderscheid tussen de centrale overheid en lagere overheden als gemeenten en waterschappen. In alle gevallen wordt strafrechtelijke vervolging van individuele ambtenaren mogelijk.

�Halve stap�

Een beslissing over de aansprakelijkheid van overtredende overheden neemt de bewindsman niet. Volgens een woordvoerder van Justitie gaat Donner nog bekijken of de strafrechtelijke immuniteit van de overheden deels moet worden opgeheven. De PvdA vindt dat de minister daar nu ook al werk van moet maken. Volgens PvdA-Kamerlid A. Wolfsen is het voorstel van Donner �niet compleet genoeg�. “Het is een halve stap in de goede richting”, aldus Wolfsen. Volgens het Kamerlid kunnen ambtenaren zich ook met het voorstel van Donner nog �verstoppen in de rechtspersoon�. Wolfsen werkt zelf aan een wetsvoorstel om ook de strafrechtelijke vervolging van de overheid mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel