nieuws

Dijken rond New Orleans in juni op oude niveau

bouwbreed Premium

new orleans – De dijken rond New Orleans zullen voor het begin van het volgende orkaanseizoen weer op de hoogte worden gebracht die ze hadden voor Katrina de stad overspoelde.

Volgens luitenant-generaal C. Strock, de commandant van het Army Corps of Engineers, is dit een ambitieus maar haalbaar doel. In de praktijk betekent dit dat de dijken rondom New Orleans de stad vanaf 1 juni 2006 weer zullen beschermen tegen een orkaan van de derde categorie. De kosten van dit herstel worden door Strock geschat op 1,6 miljard dollar.

Er zou minstens 2,5 tot 3 miljard dollar nodig zijn om de dijken zo te verhogen dat ze de stad ook beschermen tegen een orkaan van de hoogste categorie. Het uitvoeren van een dergelijk project zal vele jaren in beslag nemen. Het Army Corps of Engineers kan hier niet aan beginnen voordat het Amerikaanse Congres geld heeft uitgetrokken voor de verdere verhoging van de dijken.

Intussen bestaat er nog steeds grote onenigheid over de oorzaak van de dijkdoorbraken. De officiële versie van het Army Corps of Engineers is dat het systeem niet was gebouwd om een orkaan van de vierde categorie te weerstaan. De vloedgolf die Katrina veroorzaakte, spoelde daardoor over de dijken waarna het water de dijken van de zwakke kant ondermijnde.

Experts van het Hurricane Center van de Louisiana State University bestrijden dit. Uit hun computermodellen blijkt dat de stormvloed bijna een meter lager is geweest dan het Army Corps of Engineers beweert. Volgens het Hurricane Center was er sprake van een catastrofaal, structureel falen: de dijken waren slecht gebouwd en bezweken onder de druk van het water. Van Heerden wil dat een onafhankelijke commissie de ware toedracht van het falen van de dijken gaat onderzoeken.

Reageer op dit artikel