nieuws

Corporaties bieden voor Utrechtse grond

bouwbreed

utrecht – De Utrechts woningcorporaties willen de komende jaren in de stad meer sociale huurwoningen bouwen, vooral op Leidsche Rijn. Daar menen ze er tot 2010 duizend boven op de bestaande afspraken te kunnen realiseren.

Voor de grond zijn ze bereid een relatief hoge prijs te betalen, zodat de gemeentelijke grondexploitatie overeind kan blijven.

Om aan de enorme vraag naar goedkope huurwoningen te kunnen voldoen, willen zij verder in populaire stadswijken vijfhonderd wooneenheden aankopen en omzetten in sociale huur. Daarnaast zouden in herstructureringswijken zeshonderd huurwoningen extra moeten verkocht en nog eens zes- tot achthonderd “naar een hoger prijs- en kwaliteitssegment worden gebracht”.

Doel van de plannen is iedereen die hierop is aangewezen een sociale huurwoning te kunnen bieden en tegelijk een bijdrage te leveren aan meer gemengde wijken. De gemeente staat volgens de woordvoerder van de wethouder M.L. van Kleef in principe positief tegenover het aanbod, al zouden er wel wat kanttekeningen zijn. Er zal echter pas op de plannen worden ingegaan nadat ze morgen officieel door de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) zijn gepresenteerd.

Reageer op dit artikel