nieuws

Corporaties bejubelen rijkdom herstructurering

bouwbreed

den haag – Wat de Pijp is voor Amsterdam en Lombok voor Utrecht, moet Transvaal worden voor Den Haag, formuleert F. Rijken van woningcorporatie Staedion de ambitieuze doelstelling voor deze wijk. Het is één van de herstructureringswijken die deze maandagochtend worden bezocht tijdens een rondrit die is georganiseerd door de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH).

Ambitieus, weet Rijken, want volgens de criteria voor probleemwijken, is Transvaal de op één na slechtste wijk van Nederland. Dat sloop en nieuwbouw geen garantie bieden voor verbetering, bewijst de nummer één op de lijst: de Haagse Schilderswijk. In deze buurt, grenzend aan Transvaal, is massaal gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.

Bij Transvaal ligt, in de geest van de huidige herstructurering, het accent op het krijgen van een meer gevarieerde bevolking. De hoop is dat dit lukt doordat het een interessante wijk is voor mensen die stedelijk willen wonen: dicht bij het centrum, met goed openbaar vervoer en een levendig, internationaal karakter.

De rondrit is georganiseerd in het kader van het gereedkomen van een SVH-brochure getiteld �Rijkdom van herstructurering�, waarin de ambities voor zes wijken, in Den Haag, Delft en Zoetermeer, zijn uitgelegd.

Het vinden van gegadigden met een voldoende hoog inkomen voor de koophuizen in Transvaal blijkt nog niet mee te vallen. Rijken: “De huurwoningen, die gunstig zijn geprijsd, kunnen we makkelijk kwijt. De koopwoningen vormen een lastiger verhaal. We proberen ze zo rond de twee ton te houden. Hoe die markt het doet, hangt sterk af van hoe Transvaal zich de komende tijd ontwikkelt.” In de jaren negentig zijn gezinswoningen gebouwd voor twee ton in guldens. “Die staan nu te koop voor twee ton in euro�s.” Maar of dit kunstje zal worden herhaald, lijkt twijfelachtig.

Kanttekening

PvdA-kamerlid S. Depla, die ook meetoert, maakt de kanttekening dat koopwoningen door de snelle prijsstijging zo duur zijn geworden dat ze voor velen niet zijn te betalen. Hij maakt zich met name zorgen over de in de sociale-huursector vermaledijde scheefwoners, die niet genoeg kunnen lenen om, wanneer ze uit hun te slopen huurhuis worden gejaagd, zelf een goed huis te kopen.

Blijft over de goedkope koopsector, die in Transvaal is vertegenwoordigd met veel portiekwoningen van voor de Tweede Wereldoorlog. Eenderde van de wijk is in particulier bezit en overlast en illegale praktijken zijn er aan de orde van de dag. De veelal inactieve kleine verenigingen van eigenaren worden daarom gestimuleerd om het dringend noodzakelijke onderhoud uit te voeren – met financiële bijdragen en advies.

Voor corporaties is het opknappen van dit soort oude panden niet interessant, weet Rijken. “Er moet heel veel in worden geïnvesteerd als je wilt dat ze weer 25 jaar meekunnen.

Gooi je er honderden plat en je kunt een groot plein met groenvoorzieningen aanleggen, was de gedachte die heeft geleid tot het nieuwe wijkpark. Er zijn trap- en basketbalvelden, bankjes en geaccidenteerde groenzones. De vogelgeluiden komen er uit luidsprekers: een kunstproject. “Natuurlijk”, stelt Fransen, “hebben we hier last van criminaliteit en jeugdbendes. Maar we proberen het goed te beheren.”

Verderop, in de Wesselstraat, zijn oude huizen gesloopt. De bewoners van de geplande nieuwbouw zullen aan de achterzijde uitkijken op de balkons van de vooralsnog gespaarde en voor Den Haag karakteristieke oude portiekwoningen. Wat nieuwbouw staat er al in deze straat: koopappartementen. Ook bij de parterres kan veel daglicht naar binnen dankzij grote ramen, die reiken tot de rand van de stoep. Maar iedereen heeft de gordijnen dicht.

Reageer op dit artikel