nieuws

Convenant over graafschade getekend

bouwbreed

maarssen – Bouwend Nederland en KLIC (stichting van kabel- en leidingbeheerders) hebben het Convenant Graafschade ondertekend om de kabel- en leidingschade bij graafwerkzaamheden te voorkomen. In de intentieverklaring komen diverse aspecten aan de orde: het verplicht digitaal melden van graafwerkzaamheden door de graver, het geven van terugkoppeling door de graver als de situatie in de […]

maarssen – Bouwend Nederland en KLIC (stichting van kabel- en leidingbeheerders) hebben het Convenant Graafschade ondertekend om de kabel- en leidingschade bij graafwerkzaamheden te voorkomen.

In de intentieverklaring komen diverse aspecten aan de orde: het verplicht digitaal melden van graafwerkzaamheden door de graver, het geven van terugkoppeling door de graver als de situatie in de grond verschilt van die op de tekening, het verbeteren van de communicatie in de procesketen en het verduidelijken van verantwoordelijkheden bij gravers en beheerders. Bovendien voorziet het convenant in een wijziging in de wet- en regelgeving rondom graafwerkzaamheden.

Zo is op dit moment de �Grondroerdersregeling� in voorbereiding. Dit is een wet die vastlegt wat de verantwoordelijkheden zijn van leidingbeheerder en grondroerder. Ook krijgt het begrip �zorgvuldig graven� een wettelijk kader. De wet zal vermoedelijk vanaf 2007 van kracht zijn. Vanaf dat moment zullen betrokkenen informatie alleen on line uitwisselen. Het bestaande systeem voor het uitwisselen van informatie ondergaat daartoe de nodige aanpassingen. Het aangepaste KLIC-online zal bij het Kadaster worden ondergebracht.

Reageer op dit artikel