nieuws

Commissie Utrecht bekijkt trage bouw

bouwbreed Premium

utrecht – Een commissie uit de Utrechtse Provinciale Staten doet de komende maanden onderzoek naar de achterblijvende woningbouw in de provincie. “De bouw van nieuwe woningen verloopt trager dan in de rest van Nederland, terwijl er al een grote achterstand is”, stelt PvdA-statenlid W. Bos.

Bos wordt de voorzitter van de commissie, die maandag wordt geïnstalleerd door de Utrechtse commissaris van de koningin B. Staal. Op initiatief van Bos besloot de statenvergadering vorige maand zelf onderzoek te doen. Daarmee is het de eerste commissie van statenleden die op deze manier te werk gaat, stelt woordvoerder M. Copier van de provincie Utrecht. “Niet alleen in Utrecht, maar ook in heel Nederland, zo hebben wij van het IPO (Interprovinciaal Overleg, red.) begrepen.”

De commissie kan mensen oproepen om tijdens de zittingen helderheid te verschaffen. Dat gebeurt op vrijwillige basis. Anders dan bij een parlementaire enquête kan niemand worden verplicht mee te werken. Dat vormt een beperking, maar, zo verzekert Copier, “de provincie heeft er vertrouwen in dat ze ook op deze manier een heel eind kan komen”.

De motivatie van Bos voor zijn initiatief dat door de Staten werd omarmd, komt voort uit ongerustheid over de toestand op de Utrechtse woningmarkt: “Er zijn te weinig woningen beschikbaar, de wachtlijsten voor een huurwoning zijn onacceptabel lang. Met name voor huishoudens met een laag inkomen valt er nauwelijks iets te kiezen.”

Naast Bos telt de commissie nog zeven andere leden, die de fracties vertegenwoordigen van CDA, VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en SP.

Herstructurering

De stad Utrecht worstelt als het om woningbouw gaat met name met de herstructurering. Het programma voor de periode 2001-2004 is nog bij lange na niet uitgevoerd. Van de 4825 woningen die eronder vallen, is ongeveer een kwart daadwerkelijk gerenoveerd of vervangen, of is het werk daarvoor in uitvoering. De komende vijf jaar gaat dat stukken beter, kondigen de corporaties in de stad en de gemeente gebroederlijk aan. Want, er is geleerd van de fouten.

Voor de tweede, vijfjarige fase van de �Utrechtse opgave� klonk gisteren het startsignaal met een eerste paal die werd geslagen door VROM-minister Dekker. Dat gebeurde in Hooft Graaflandstraat in Hoograven, een van de herstructureringswijken in de stad.

“Door de bewoners meer bij de plannen te betrekken, hopen we dat het vanaf nu beter gaat”, zei wethouder M.L. van Kleef in een voor deze gelegenheid op het bouwterrein opgetrokken feesttent.

Naar aanleiding van zorgen over de rol van de corporaties kondigde Dekker aan nog deze maand een brief aan de Kamer te sturen waarin ze “precies zal aangeven wat de taken van de corporaties zijn en hoe ze moeten omgaan met de scheiding tussen commerciële en niet commerciële activiteiten”.

Reageer op dit artikel