nieuws

CBS: Bouw heeft meeste dodelijke bedrijfsongevallen

bouwbreed Premium

voorburg – De bouw kent nog steeds de meeste dodelijke ongevallen van alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De bouw was in 2004 �goed� voor 30 procent van de dodelijke bedrijfsongevallen onder Nederlanders. Van de 72 doden die vielen, kwamen er 23 uit de bouw. In 2003 vielen er in de bouw 22 doden te betreuren op een totaal van 83. Deze cijfers gaan alleen over Nederlandse ingezetenen.

In totaal zijn in 2004 93 mensen overleden als gevolg van een bedrijfsongeval. Daarvan was een kwart werkzaam in de bouw. In 2003 vielen 16 slachtoffers meer, in 2002 4 minder.

Bijna vier op de tien slachtoffers zijn overleden na beknelling. Ruim een kwart kwam dodelijk ten val. Daarnaast is één op de acht om het leven gekomen door een zwaaiend of vallend voorwerp.

Bij bijna 30 procent van de dodelijke ongevallen was een transportmiddel betrokken, zoals een hijskraan, shovel of lift. In een kwart van de gevallen had het ongeval te maken met een gebouw of constructie, zoals ladder, steiger of dak. In de bouw gold dit zelfs voor de helft van de slachtoffers.

In 2003 en 2004 samen was ruim een kwart van de dodelijke slachtoffers werkzaam in de bouw en eenvijfde in de industrie. Waar de bouw in 2003 en 2004 bijna hetzelfde aantal slachtoffers te betreuren had, zag de industrie echter een daling van 21 in 2003 naar 11 in 2004.

Niet alleen absoluut is de bouw de gevaarlijkste bedrijfstak. Ook relatief springt de bouw eruit met 5,8 slachtoffers per 100.000 werkenden. Tweede is landbouw en visserij met 4,9 slachtoffers. De industrie doet het hier relatief beter met 2,9 slachtoffer per 100.000 werknemers.

Reageer op dit artikel