nieuws

Blair houdt pleidooi voor Bolkestein-richtlijn

bouwbreed

brussel – De Britse premier Tony Blair heeft woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg verklaard dat de EU moet vasthouden aan de invoering van de dienstentrichtlijn, zodat dienstverlenende bedrijven ongehinderd in heel Europa kunnen opereren.

Volgens Blair moeten de bedrijven in de EU op het gehele grondgebied van de Unie kunnen opereren om zo de Europese economie de nodige impulsen te geven. 

Op de informele topbijeenkomst van de EU-regeringsleiders en staatshoofden, gisteren in het Britse Surrey, herhaalde Blair deze boodschap nog eens tot ongenoegen van de Franse president Jacques Chirac. Die wil juist dat de zogeheten �Bolkestein-richtlijn� sterk wordt afgezwakt om te voorkomen dat werknemers uit EU-lidstaten met een lage sociale bescherming elders in de Unie aan de slag kunnen gaan tegen lage lonen en andere slechte sociale voorwaarden en zo de arbeidsmarkt daar verstoren. 

De visie van Chirac wordt gedeeld door de socialisten in het Europees Parlement, wier fractieleider Schulz zich ongelukkig toonde met het pleidooi van Blair. “Ook wij zijn voorstanders van het vrij verkeer van diensten in de EU, maar dat mag geen sociale dumping en zeker geen sociaal bloedbad tot gevolg hebben”, meende Schulz.

Ook de meest vakbonden in Europa willen niets weten van de Bolkestein-richtlijn, die na een aantal grote betogingen in onder meer Brussel en de slecht uitgevallen referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland in de ijskast is beland, waar noch de Europese Commissie noch de lidstaten haar uit durven halen. Volgens Blair moeten de EU-landen gaan inzien dat gecontroleerde immigratie voor hen voordelen kan opleveren. Daarvoor citeerde hij nota bene uit een Frans rapport, waarin staat dat de landen die geen beperkingen hebben afgekondigd voor de komst van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Unie, daarvan in belangrijke mate hebben geprofiteerd.

Reageer op dit artikel