nieuws

Baksteen bevat geen radongas

bouwbreed Premium

Meer radongas in woningen door toepassing van steenachtige bouwmaterialen. Dat is zo ongeveer de conclusie die regelmatig doorklinkt in de media. Alsof de receptuur van deze bouwmaterialen het laatste decennium ingrijpend veranderd is. Alsof je zomaar alle steenachtige bouwmaterialen over één kam kunt scheren. Rapportages over serieuze onderzoeken op dit terrein geven een ander beeld. […]

Meer radongas in woningen door toepassing van steenachtige bouwmaterialen. Dat is zo ongeveer de conclusie die regelmatig doorklinkt in de media. Alsof de receptuur van deze bouwmaterialen het laatste decennium ingrijpend veranderd is. Alsof je zomaar alle steenachtige bouwmaterialen over één kam kunt scheren.

Rapportages over serieuze onderzoeken op dit terrein geven een ander beeld. Daaruit blijkt bijvoorbeeld, dat baksteen een hooguit verwaarloosbare bijdrage levert aan de concentratie radongas in het binnenmilieu.

Eén van de belangrijkste oorzaken van een verhoogde concentratie moet juist gezocht worden in het bewonersgedrag. Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) reageert hiermee op het artikel in Cobouw �Nieuw onderzoek naar radonstraling in woningen� van 18 oktober 2005 (nummer 194) over het geplande onderzoek van het RIVM naar radonconcentraties in woningen, gebouwd tussen 1994 en 2003. Met enige regelmaat worden artikelen in serieuze vakbladen en in dag- en weekbladen gepubliceerd, waarin baksteen figureert als medeveroorzaker van een te hoge concentratie radongas in met name nieuwbouwwoningen.

Overtuigend

Het moet maar eens een keer duidelijk gezegd worden: baksteen heeft een verwaarloosbare invloed op de aanwezigheid van radongas in woningen. Diverse serieuze wetenschappelijke onderzoeken tonen dat overtuigend aan (zie bijvoorbeeld het TNO-rapport 2001-BPI-R040 �Straling en ventilatie� en de NRG-rapportage �Bepaling van de stralingseigenschappen van bouwmaterialen� dat geschreven is in opdracht van SenterNovem).

Wie beweert of suggereert dat baksteen wel een wezenlijke bijdrage levert, geeft een verkeerde voorstelling van zaken. De producenten van keramische bouwproducten komen hierdoor in een kwaad daglicht te staan. Radonemissie en baksteen kunnen op basis van harde cijfers niet in één adem genoemd worden. Dezelfde cijfers tonen eerder het omgekeerde aan: de radonconcentratie in het binnenmilieu is de laatste twintig jaar mede toegenomen, doordat baksteen verdrongen is naar de buitengevel.

Wie ondanks de harde cijfers hardnekkig blijft volhouden dat baksteen slecht is voor het binnenmilieu kan misschien met een ander argument overtuigd worden. Sinds de komst van nieuwe, vaak goedkopere bouwmaterialen, wordt er nauwelijks nog baksteen verwerkt in binnenspouwblad en binnenwand.

Baksteen vind je vooral verwerkt in het buitenspouwblad van de gevel. Mocht er al wat vrijkomen, dan zal het radongas nooit het binnenmilieu kunnen bereiken. Alleen al om die reden is de bijdrage nihil. Het is een overbodige argumentatie, want wat er vrijkomt is te verwaarlozen. Door het verwerken van baksteen in binnenmuur en binnenspouwblad zal de radonconcentratie in het binnenmilieu juist kunnen afnemen. Men zou de wetenschappelijke rapportages over radongassen dus eerder op kunnen vatten als een aanbeveling om juist baksteen toe te passen in het binnenmilieu.

De belangrijkste oorzaken van meer radongas in woningen zijn de bouwwijze en het bewonersgedrag. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is iedereen overtuigd van de noodzaak de woning goed te isoleren. Kieren en naden worden gedicht, ramen en deuren voorzien van dubbel glas en tochtprofielen. Dat scheelt weliswaar flink in de energiekosten, maar in de ijver de woning potdicht te maken, vergeet de burger zijn woning voldoende te ventileren.

Luchttransport van binnen naar buiten vindt eveneens niet plaats. En daar trappen we op de staart van het radonprobleem. De binnenlucht wordt onvoldoende ververst door een gebrekkige ventilatie. Het binnenmilieu verslechtert in alle opzichten. Onder andere door radongas, dat niet alleen afkomstig is uit bepaalde steenachtige bouwmaterialen, maar ook optrekt uit de aarde en via de kruipruimte de woning binnendringt. Het hoopt zich op in de woning en vormt een gevaar voor de gezondheid.

Maatregelen om het radonprobleem te beperken: een goede ventilatie van woon- en kruipruimte. Verder doet men er goed aan de ondergrond af te sluiten tegen binnendringen van radon uit de kruipruimte.

Secretaris milieu & energie

Koninklijk Verbond van NederlandseBaksteenfabrikanten,

smink@knb-baksteen.nl

Reageer op dit artikel