nieuws

Arbeidsmarkt in bouw blijft verstoord

bouwbreed

nieuwegein – Het zogenoemde notificatiesysteem voor bedrijven uit de nieuwe EU-landen die hier hun diensten willen aanbieden, werkt niet. Marktverstoring en oneerlijke concurrentie blijft bestaan, vreest de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga).

De Conga is van mening dat ook door het notificatiesysteem het aantal illegaal in Nederland werkzame werknemers niet zal afnemen. Volgens een schatting van de Arbeidsinspectie zijn er in Nederland inmiddels ruim 200.000 buitenlanders werkzaam (waarvan ongeveer 50.000 in de bouwnijverheid) voor wie geen lasten worden afgedragen.

Volgens T. Remkes, van de Conga, werkt het systeem, dat een buitenlands bedrijf ook toestaat zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming in Nederland werkzaam te zijn, oneerlijke concurrentie in de hand. Zo is het voor grotere bouwbedrijven eenvoudig om bijvoorbeeld een Pools bedrijf over te nemen en het personeel vervolgens hier te laten werken of een werk in onderaanneming door een Pools bedrijf te laten uitvoeren tegen Poolse tarieven.

“Geen enkele gespecialiseerde aannemer kan daar tegen concurreren. Alleen volledige legalisatie van grensoverschrijdende diensten met de verplichting werknemers die in Nederland werkzaam zijn te laten vallen onder de werkingssfeer van de Nederlandse bouw-cao, kan oneerlijke concurrentie voorkomen”, aldus Remkes

Bonafide bedrijven uit de nieuwe EU-lidstaten die in Nederland diensten willen verlenen, hoeven vanaf 1 december aanstaande geen tewerkstellingsvergunningen meer aan te vragen voor werknemers uit hun eigen land. Het vergunningenstelsel wordt per die datum vervangen door een zogenoemd notificatiesysteem, dat wil zeggen dat zij moeten melden hier aan het werk te zullen gaan. Dit heeft het kabinet besloten na klachten van ondernemers uit de nieuwe lidstaten bij de Europese Commissie.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt staatssecretaris Van Hoof (sociale zaken) dat bedrijven wel aan strikte voorwaarden zullen moeten voldoen. Zo dient de dienstverlener te zijn gevestigd in een land waarvoor vrij verkeer van diensten en goederen geldt, mag geen sprake zijn van een postbusonderneming en mag evenmin sprake zijn van uitzendarbeid. Ook dienen bedrijven vooraf betrouwbare informatie over hun bedrijf, hun dienst en identiteit van hun werknemers te verschaffen aan het CWI.

Of het systeem, dat aanleunt tegen het Franse notificatiesysteem, de goedkeuring van de Europese Commissie kan wegdragen, is overigens nog maar de vraag, zo schrijft Van Hoof aan de Kamer. Ambtenaren van de Commissie hebben aangegeven een systeem van notificatie als een ernstige inbreuk te zien op het vrij verkeer van diensten, dat slechts onder voorwaarden toelaatbaar is.

Daarnaast is de vraag of het helpt. Via de omweg van al dan niet echte zelfstandigen kan nog steeds de bouw-cao omzeild worden.

Reageer op dit artikel