nieuws

Almelo Verdiept weer een stap verder

bouwbreed Premium

almelo – ProRail en de gemeente Almelo hebben afgelopen week een projectovereenkomst getekend voor een verdiept spoor bij Almelo.

Tevens kwam ProRail met Van Hattum en Blankevoort tot een voorovereenkomst voor het ontwerp en realisatie. Het verdiepte spoor moet, als alles volgens planning verloopt, zomer 2009 klaar zijn.

Tussen station de Riet en de Wierdensestraat wordt het spoor over een lengte van 1059 meter verdiept aangelegd. Tijdens de bouw zal gedurende maximaal twee jaar het treinverkeer rijden over een tijdelijke, enkelsporige hulpbaan aan de oostzijde van het huidige spoor. Om de gevolgen van de aanleg voor omwonenden, het verkeer en gebruikers van het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken en hen te betrekken in het voortraject, zullen ProRail en de gemeente Almelo samen de voorlichting rond het project verzorgen. De aannemer krijgt hierin ook een rol.

De door Van Hattum en Blankevoort, een dochter van Koninklijke Wessels Stevin, aangeboden verdiepte ligging gaat uit van een traditionele techniek met verticale diepwanden en onderwaterbeton.

In 2006 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van het bouwterrein en de aanleg van het hulpspoor. Naar verwachting kan het hulpspoor in januari 2007 in gebruik worden genomen. In de jaren 2007 tot en met medio 2009 wordt gewerkt aan de verdieping van het spoor.

Reageer op dit artikel