nieuws

Akkoord aanleg Brabants deel A4

bouwbreed Premium

den haag – Het ontbrekende deel van de A4 in West-Brabant wordt toch aangelegd in de vorm van een autosnelweg. Minister Peijs (verkeer) en de regio hebben een akkoord bereikt over de aanleg van de weg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Het is de bedoeling dat de weg is 2010 is aangelegd.

Peijs is teruggekomen op haar eerdere idee om de A4 in sobere vorm van een autoweg aan te leggen. Omdat ze geld tekort kwam wilde de minister zich tot de autoweg beperken die in de toekomst uitgebouwd kon worden tot een autosnelweg. Dit plan stuitte op groot verzet van de provincie Noord-Brabant, die dreigde de regionale bijdrage aan het project in te trekken

Verkeer en Waterstaat en de provincie Brabant maakten gisteren bekend dat ze alsnog een akkoord hebben bereikt over een autosnelweg van 2 keer 2 rijstroken. Zowel het Rijk als de provincie trekt nog eens 15 miljoen euro uit om de aanleg van de snelweg met zo�n 22 kilometer lengte te kunnen realiseren.

Het gehele project wordt aanbesteed voor maximaal 218 miljoen euro. Het Rijk had al 188 miljoen euro gereserveerd. De vijftien miljoen die Peijs daar nu aan toevoegt betreft extra geld, zodat de aanleg van de weg niet ten koste gaat van andere projecten in Brabant. De provincie zelf trekt nu in totaal 42 miljoen euro uit. “Een fors bedrag”, aldus gedeputeerde E. Janse de Jonge, “maar het is het ons waard.”

Rijkswaterstaat bekijkt op dit moment of het project als geheel kan worden aanbesteed. Probleem daarbij is dat de tracéprocedure voor het deel ten westen van Steenbergen nog niet is afgerond. Rijk en provincie willen echter de markt het liefst al zo snel mogelijk betrekken bij het project en onderzoeken de mogelijkheden voor een innovatieve aanbesteding. De aanbesteding start dan onder het voorbehoud dat de procedure voor het stuk weg bij Steenbergen met succes wordt afgerond.

De gedeputeerde toonde zich bij de presentatie van het akkoord erg opgetogen. “Het gaat om een ongelooflijk belangrijk stuk weg; een cruciale as tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen.” Uiterlijk begin 2007 moeten de procedures doorlopen zijn en kan wat de gedeputeerde betreft de schop in de grond. De provincie gaat ervan uit dat de slechte luchtkwaliteit in Brabant de aanleg niet zal blokkeren. Op de plek waar de weg wordt aangelegd worden volgens de gedeputeerde op dit moment de luchtnormen niet overschreden.

Reageer op dit artikel