nieuws

Winter-ww schilders en gww keert terug

bouwbreed Premium

den haag – De winter-ww voor schilders en gww-werkers komt terug. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Minister De Geus gaat de premies van de Wachtgeldfondsen differentiëren op basis van de duur van het arbeidscontract.

Bij FNV Bouw knallen de champagnekurken. Figuurlijk dan, want de bond heeft samen met de collega�s van CNV en Het Zwarte Corps na twee jaar strijd de slag om de winter-ww gewonnen. Dat minister De Geus de regeling die verbood ww uit te keren aan werknemers die meerdere malen achter elkaar bij dezelfde werkgever in dienst waren, onuitvoerbaar noemt, doet aan die vreugde niet af.

De bewindsman komt nu voor vijf wachtgeldfondsen waaronder schilders, bouw en agrarisch bedrijf, met een premiedifferentiatie. De premie wordt bepaald aan de hand van de duur van de arbeidsovereenkomst. Is die onbeperkt, dan wordt een lage premie betaald, voor kortdurende contracten loopt de premie tot zeven keer zo hoog op.

Korte contracten

Hiermee volgt De Geus een advies van de Sociaal Economische Raad over het tegengaan van cyclische arbeid. Uitgangspunt daarbij was het voorkomen van korte contracten. De commissie Sociale Zekerheid van de SER heeft dan ook voorgesteld om de verhouding tussen de lage en de hoge premie substantieel moet zijn, bij voorkeur niet minder dan 1 op 5.

De bewindsman gaat de premiedifferentiatie dan ook invoeren per 1 januari komend jaar, waarbij hij denkt aan een verhouding laag-hoog van 1 op 7. Volgens hem kan binnen de betrokken sectoren worden gerekend op draagvlak voor deze verhouding. Omdat er geen formele sectorvertegenwoordiging is die kan fungeren als adviesorgaan, heeft hij de Stichting van de Arbeid gevraagd hiernaar te kijken en uiterlijk 1 oktober te laten weten hoe de betrokken sectoren over die bandbreedte denken.

Mocht er een unaniem antwoord komen, dan zal hij dat volgen mits de bandbreedte inderdaad is die hij voorstelt. Bij een niet unaniem advies trekt hij zijn eigen plan. In oktober zal dan duidelijk zijn hoe hoog de premies worden.

Op een andere gedachte van de SER, premierestitutie als korte contracten worden omgezet in langdurende contracten, reageert De Geus negatief. Uitvoeringstechnisch kan het gerealiseerd worden, maar volgens de Belastingdienst kan het handhavingsproblemen geven.

Wel volgt hij de het SER-voorstel om vakantiewerk van scholieren en studenten en leer-werktrajecten per definitie onder het lage tarief te laten vallen. Met al deze maatregelen, zo meent de bewindsman, is gekozen voor een meer werkgeversgerichte benadering voor het terugdringen van cyclische werkloosheid waardoor de winter-ww kan terugkeren.

Reageer op dit artikel