nieuws

Voor starters in Steenwijk blijft grond buiten hypotheek

bouwbreed

steenwijk – Burgemeester H. Apotheker van Steenwijkerland heeft een financieringsconstructie bedacht die het kopen van een huis voor starters gemakkelijker maakt. Ze hoeven alleen een hypotheek af te sluiten voor de woning zelf; de grond blijft in bezit van de gemeente, die daarvoor rente in rekening brengt.

De rente voor die grond is relatief laag, omdat gemeenten hiervoor goedkoper geld kunnen aantrekken dan particulieren. Het voordeel voor de starters is echter vooral dat de kosten voor de grond niet hoeven te worden afgelost. Dit betekent een verruiming van de mogelijkheden voor aflossingsvrij financieren.

Grond hoeft niet te worden afgelost omdat de waarde altijd blijft, is de gedachte achter deze benadering. Apotheker “Het is het enige dat niet kan afbranden.” Met name starters zonder eigen geld, die niet aflossingsvrij kunnen lenen, hebben daarvan voordeel”, weet hij. “Het betekent 30 jaar lang een lastenvermindering die kan oplopen tot 150 euro per maand.”

De grondprijzen lopen op, ook in Steenwijkerland. Ze bedragen er gauw 30 tot 40 procent van de totale kosten bij nieuwbouw. De door Apotheker bedachte constructie zorgt ervoor dat meer starters binnen de maandlastnormen kunnen vallen. “Het is een moderne variant op de erfpacht, die ook met dit doel werd ontwikkeld.”

De hoge kosten die in het begin moeten worden opgebracht, vormen een grote drempel voor eigenwoningbezit. Door inflatie en reële inkomensgroei, worden de kosten in een later stadium relatief lager en daardoor makkelijker op te brengen. De koper houdt in Apothekers constructie altijd het recht de grond alsnog te kopen tegen de in het begin vastgestelde prijs, die niet wordt verhoogd. Zo kan alsnog worden geprofiteerd van de waardestijging.

Weinig verschil

Steenwijkerland kan voor de grondfinanciering terecht bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Boven op de rente brengt de gemeente de huizenkopers administratiekosten in rekening, zodat zij weinig verschil zullen merken ten opzichte van de bankrente. De gemeente moet het geld lenen, ook al geeft ze de grond zelf uit, omdat de opbrengsten van de bouwgrond nodig zijn voor het bouwrijp maken en de financiering van openbare voorzieningen. “Er is geen sprake van het geven van een korting op de grondprijs”, onderstreept Apotheker.

Reageer op dit artikel