nieuws

Verdringingsventilatie effectieve ververser

bouwbreed Premium

zeist – Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem komt de effectiviteit nog te weinig aan de orde. Verdringingsventilatie biedt volgens de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen (TVVL) wel een goede effectiviteit. De reden dat de organisatie in Zeist een dag lang aandacht besteedde aan deze techniek.

Verdringingsventilatie verdrijft de gebruikte lucht in een ruimte en maakt zo plaats voor verse. Die techniek wordt al sinds jaar en dag in industriële productiehallen gebruikt, legde F. Skistad van Sintef Energy Research uit het Noorse Trondheim uit. Buiten de industrie wordt de techniek nauwelijks gebruikt. De Noorse ventilatiedeskundige noemde dat jammer want verdringingsventilatie kan in zijn visie zonder problemen de lucht in bijvoorbeeld kantoren verversen. Praktijkprojecten in uiteenlopende gebruiksgebouwen tonen aan dat de techniek voldoet. De berekeningen voor de verschillende gebouwen zijn in wezen allemaal gelijk. Skistad benadrukte dat de methode geen wondermiddel is en niet overal met evenveel succes kan worden toegepast.

Plintrooster

De frisse lucht wordt bijvoorbeeld via een plintrooster ingeblazen en via het plafond weer afgezogen. De schone lucht stijgt op en drukt zo de verbruikte lucht inclusief schadelijke stoffen weg. De frisse lucht is zo�n 3 graden Celsius lager in temperatuur dan die van de ruimte. Dat doet vermoeden dat de gebruikers koude voeten krijgen. Naar Skistads mening valt dat wel mee omdat het verschil in temperatuur beperkt blijft tot enkele graden Celsius. Door het inblazen van koudere lucht kan de ruimte ook met minder koeling toe. En dat spaart weer energie. Het systeem kan worden gebruikt in combinatie met bijvoorbeeld koelplafonds, met gerecirculeerde lucht en met vloerverwarming mits die niet warmer wordt dan 25 graden Celsius. De praktijk biedt inmiddels een ruime keuze aan installatievoorbeelden.

Bij verdringingsventilatie beloopt het gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht 50 tot 90 procent. Ter vergelijking: bij de gangbare gemengde ventilatie is dat aandeel 100 procent. Verdringingsventilatie beperkt de schadelijke stoffen alleen bij een voldoende luchtaanvoer, rekende Skistad voor. Een hoeveelheid van 20 liter per seconde is naar zijn oordeel voldoende terwijl 10 liter per seconde nog acceptabel is. Een kleinere hoeveelheid is ontoereikend en sorteert ook niet het effect dat van verdringingsventilatie wordt verwacht.

Adviesbureau Peutz & Associes uit Mook deed in een proefkamer onderzoek naar verdringingsventilatie. Deze techniek werd voorgeschreven voor de renovatie van twee kantoorpanden. De bevindingen werden verwerkt in het installatie-ontwerp. In beide projecten werd de verdringingsventilatie in de borstwering verwerkt maar op verschillende manieren uitgevoerd. De praktijk wees uit dat de ene oplossing wel voldeed maar de andere niet. Ing. H. Bruggema van Peutz benadrukte dan ook dat het resultaat van verdringingsventilatie in kantoren minder snel tegenvalt als vooraf in grote lijnen bekend is waarvoor en op welke manier de ruimten worden gebruikt. De ontwerpers moeten ruime aandacht geven aan de selectie van de toestellen die de lucht inblazen terwijl ook het verschil in temperatuur bijzondere aandacht vergt. Door de lagere turbulentie kan de luchtsnelheid iets hoger uitvallen zodat tocht ontstaat.

Effectiviteit

In de industrie wordt de effectiviteit van verdringingsventilatiie gemeten door de hoeveelheid schadelijke stoffen in de afgevoerde lucht af te zetten tegen de hoeveelheid op de plek waar de lucht wordt afgezogen. Deze simpele methode blijkt niet te werken in niet-industriële gebouwen, constateerde Skistad. Daar wordt de effectiviteit gemeten met behulp van een meetgas. De tijd dat een gasdeeltje in een ruimte blijft is de maat voor de effectiviteit. Deze waarde geeft de effectiviteit maar voor een deel weer: het gebruik van een ruimte bepaalt mede de effectiviteit.

Prof.dr.ir. J. Hensen van de TU Eindhoven onderschrijft die mening. Volgens hem oefenen de omgeving, het weer en het gebouw waarin de installatie is verwerkt eveneens invloed uit op de effectiviteit van de ventilatie. De installatie zelf en de wijze waarop de lucht wordt gedistribueerd doen dat ook. Simulaties op basis van zogeheten CFD-berekeningen geven snel inzicht in de werking van het ventilatiesysteem op een manier die zonder vergaande kennis van zaken is te begrijpen.

Reageer op dit artikel