nieuws

Veel werk voor stiefkindje dat spoorwegen heet

bouwbreed

den haag – Het spoorwegnet krijgt nauwelijks aandacht in de begroting van Verkeer en Waterstaat. De nadruk ligt op het hoofdwegennet en ook onderwerpen als luchtkwaliteit en publiek-private samenwerking krijgen meer aandacht.

Dat is opvallend, want ook de problemen op het spoor waren en paar jaar geleden ronduit nijpend te noemen. De populariteit van de NS was tot een dieptepunt gedaald en minister Peijs kreeg een storm van kritiek over zich heen. Voor het spoorwegennet is dan ook 914 miljoen euro extra beschikbaar om achterstallig onderhoud weg te werken. Volgend jaar moet ook de beslissing vallen of miljarden extra worden uitgetrokken voor de zogenoemde tweede fase van het �Herstelplan spoor�.

ProRail heeft komend jaar bijna 1,2 miljard euro te besteden voor beheer en onderhoud. Zo�n 56 procent daarvan gaat naar regulier onderhoud en 35 procent wordt besteed aan grote onderhoudsprojecten. De overige 8 procent gaat op aan rentelasten. Eind 2007 moeten de achterstanden met 35 tot 40 procent zijn teruggebracht. De betrouwbaarheid en de punctualiteit moeten dan met sprongen vooruitgaan.

Daarnaast besteedt het ministerie meer aandacht aan overlast van het spoor in steden. Samen met het ministerie van VROM is een – nog flexibele – lijst gemaakt met twintig steden waar het spoor dwars door de stad loopt en veel overlast veroorzaakt. Minister Peijs heeft een bijdrage van 30 miljoen euro in gedachte als aanjaagpremie om ruimtelijke ontwikkelingen in gang te krijgen. Het gaat onder meer om Tilburg, Nijkerk, Gouda, Amersfoort en Harderwijk.

Ruim 300 miljoen euro van het beschikbare budget tot 2020 is uitgetrokken voor het oplossen van deze doorsnijdingen in stedelijk gebied. Vooral Delft en Almelo profiteren van deze koerswijziging en kunnen op korte termijn een miljoenenbijdrage verwachten voor ondertunneling. Ook de Zuidas profiteert van deze aanpak, want daar komt 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het zogenoemde dokmodel.

Reageer op dit artikel