nieuws

Van den Assem zet GTI weer op scherp

bouwbreed

bunnik – GTI schrapt duizend banen en zet bedrijfsonderdelen in de etalage. Maar tegelijk wordt gebouwd aan een nieuwe organisatie. “Straks zijn we weer een geduchte concurrent voor iedereen in de markt”, waarschuwt de nieuwe topman Edo van den Assem alvast.

Oke, de technisch dienstverlener grijpt fors in. Van den Assem wil ook best toegeven dat de ingezette sanering “pijnlijk” is, vooral voor werknemers die gedwongen op straat komen te staan. Maar laat de buitenwacht, waaronder vakbonden, niet doen alsof het hier om een probleem gaat van GTI alleen.

“Want dat is niet zo”, zegt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Bunnikse installatieconcern enigszins geërgerd. “Het bedrijf is niet slecht en ook de installatiemarkt is nog steeds een goede business. Het is de overcapaciteit die ons en anderen parten speelt.”

De realiteit is bovendien, constateert Van den Assem, dat de groei van na de Tweede Wereldoorlog er uit is. “Dat is lang ontkend. Misschien komt die groei, waardoor alles bijna vanzelf ging, wel nooit meer terug. Het volume is anders geworden. Dat vereist aanpassing.”

Voor GTI komt die aanpassing neer op het schrappen van duizend van de 9000 arbeidsplaatsen. Bovendien zullen zes of zeven bedrijven worden afgestoten. Daardoor krimpt de technisch dienstverlener met nog eens 700 banen. Van den Assem verwacht dat de sanering halverwege het volgende jaar grotendeels afgerond zal zijn.

“Of dan ook de betreffende bedrijven zijn verkocht, weet ik niet. We willen ze netjes onderbrengen bij andere ondernemingen. Anders doen we het niet. Het gaat immers om goede bedrijven.” Twee onderdelen van telecomdochter Vitel worden in ieder geval van de hand gedaan. Over de rest laat de topman zich niet uit.

Van den Assem zegt een installatiebedrijf voor te staan met maximaal achtduizend werknemers. Een omzetdoel heeft hij niet, al gaat hij ervan uit dat de bedrijfsopbrengsten zo rond de miljard euro zullen blijven schommelen. De winstmarge daarentegen moet flink worden opgetrokken, van nog geen 1 procent nu naar 3 procent in een paar jaar.

“Dat zal dit en volgend jaar nog niet lukken, verwacht ik. Dan hebben we last van de herstructurering. Maar in 2007 moeten we een goed resultaat kunnen boeken. Met een brutomarge van 5 procent en een nettomarge van 3 procent.”

Om de doelen te bereiken gaat ook de organisatie van GTI stevig op de schop. Want behalve saneren, heeft de nieuwe bestuursvoorzitter nadrukkelijk de taak meegekregen om ook op te bouwen. Het Franse moederconcern Suez heeft zelfs contractueel laten vastleggen dat de 56-jarige Van den Assem zeker tot zijn 62ste aanblijft bij GTI.

Het concern kent straks 3 typen bedrijven. Bedrijven die zich focussen op een marktsegment: food & pharma, infra, oil & gas en healthcare. De capaciteitsbedrijven van GTI blijven in de regio�s actief en de technische specialismen worden gebundeld in een specialistisch bedrijf met een beperkt aantal locaties. “We gaan niet langer overal alles ontwikkelen”, verduidelijkt Van den Assem. “We gaan toe naar een netwerkbedrijf. Intern wordt het samenwerkingspatroon misschien ingewikkelder, maar het levert straks een betere kostprijs op.”

Het oplossen van de technische problemen van klanten moet centraal komen te staan in de dienstverlening van GTI. Het leveren van handjes wordt veel minder belangrijk. “Dat betekent wel dat we die business van de klant heel goed moeten kennen. Daar gaan we fors in investeren”, benadrukt Van den Assem. Hij wil bovendien meer langdurige contracten afsluiten, met klanten maar zeker ook met toeleveranciers. “In de bouwketen kan zoveel worden verbeterd. Daar valt nog heel veel te winnen.”

Wat GTI níet meer gaat doen is projecten onder kostprijs aannemen. Want dat is waanzin, vindt de topman. Hij hoopt dat de concurrenten daar ook zo over denken. Ook zal GTI geen vooroverleg voeren. “Ik vind dat we de concurrentie juist moeten voelen. Dat is goed, het houdt je scherp. Ik ben er niet bang voor. We zullen straks een geduchte concurrent zijn voor Imtech en anderen.”

Binnen twee jaar staat GTI weer helemaal op de rails, belooft Van den Assem. De vraag blijft echter of niet veel eerder had moeten worden ingegrepen. Heeft zijn voorganger Jan Westerhoud te lang gewacht met het nemen van pijnlijke maatregelen? Van den Assem schudt zijn hoofd. Een stellig �nee� volgt. “GTI werd in 2001 overgenomen door Suez en moest vervolgens samengaan met Fabricom. Westerhoud heeft zijn energie vooral daarop gericht. Begrijpelijk. Overigens, bij dat proces is al flink wat capaciteit afgebouwd. Had het sneller gekund? Ja. Had het sneller gemoeten? Misschien. Maar dat is achteraf zo makkelijk praten.”

Van den Assem vindt dat Westerhoud niets te verwijten valt. “Ik ben blij dat hij GTI bij een hoogwaardig technologisch concern heeft ondergebracht. Dat is een gouden greep geweest. Suez is een geweldige steun in onze rug. Een moeder bovendien die ook bereid is op langere termijn te kijken.”

Daarmee verwijst hij de hardnekkige geruchten dat Suez GTI liever weer snel had verkocht, naar het rijk der fabelen. “Suez heeft GTI nooit echt in de verkoop gezet”, verheldert Van den Assem. “Maar na de aanslagen van 11 september kregen ook de Fransen het zwaar. Ze zaten op een gegeven moment met een gigantische schuldenlast. Natuurlijk hebben ze toen al hun activiteiten tegen het licht gehouden. Maar ze hebben nooit actief geprobeerd GTI te verkopen.”

En dat zal ook niet gebeuren, verzekert de topman nu. Volgens hem heeft Suez GTI omarmd als nooit tevoren. “Toen duidelijk was dat we moesten ingrijpen ben ik naar Suez gestapt en gezegd: �we moeten saneren en daar is een hoop geld voor nodig.� Natuurlijk hebben ze toen wel even moeten slikken. Ze hadden immers 340 miljoen euro voor GTI betaald. Maar ik heb het geld gekregen. Dat was nooit gebeurd als ze van ons af zouden willen.”

Besloten is juist om naar buiten toe duidelijker te maken dat GTI een dochteronderneming is van Suez. Op het nieuwe visitekaartje van Van den Assem prijken de logo�s van beide bedrijven al naast elkaar. “Dat vind ik uitstekend. Wij willen ons graag profileren als onderdeel van een hoogwaardig technologisch concern. We kunnen met iedereen de concurrentie aan, want wij hebben Suez als moeder.”

�Ik vind dat we de concurrentie juist moeten voelen�

Reageer op dit artikel