nieuws

Studie stadsontwikkelaar wint aan populariteit

bouwbreed

rotterdam – De studie Master City Developer (MCD) slaat aan. De leergang die zich richt op kaderfunctionarissen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, heeft twee jaar nadat hij van start ging, negentien afgestudeerden opgeleverd. Nog eens zeventig studenten zijn ermee bezig.

Dat hebben de organisatoren van de opleiding bekendgemaakt. Master City Developer speelt in op de groeiende behoefte van onder meer aannemers, corporaties en overheden aan breed opgeleide vakmensen voor kaderposities. Zij spelen een sleutelrol bij het ontwikkelen en herontwikkelen van stedelijke gebieden.

Omdat zulke processen steeds ingewikkelder worden, is de masterstudie opgericht. De eerste studenten begonnen in 2003. Hun aantal is inmiddels meer dan verdriedubbeld. “Tot nu toe blijken er in Nederland geen opleidingen te zijn die zich op dit niveau specifiek op stedelijke gebiedsontwikkeling richten”, verklaart een toelichting van de studieleiding de grote belangstelling. Inmiddels hebben Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) en de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) de studie lof toe gezwaaid. Bij de opleiding werken de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam samen. De docenten zijn zowel afkomstig uit de wetenschappelijke wereld als uit het bedrijfsleven.

Om tot de studie te worden toegelaten is een vooropleiding nodig op het niveau van hoger beroepsonderwijs of universiteit. Daarnaast moeten de studenten minimaal vijf jaar praktijkervaring hebben. Wie aan die eisen voldoet kan in twee jaar de internationaal erkende titel Master City Developer (MCD) behalen.

Casestudies

�De Master City Developer richt zich op de Nederlandse markt, met specifieke aandacht voor Nederlandse casestudies�, aldus een toelichting van de organisatoren. “Zowel de integrale benadering als het procesmanagement van gebiedsontwikkeling nemen een centrale plaats in. Aandacht wordt geschonken aan de aanpak van verschillende typen gebiedsontwikkeling, zowel nieuwe ontwikkelingen als herontwikkelingen.”

Daarbij komen de verschillende stappen aan bod die nodig zijn om een plan te realiseren. “En dit alles specifiek gericht op de Nederlandse situatie, bijvoorbeeld wat betreft grondbeleid, bestuurlijke organisatie en de veranderende rol van woningcorporaties”, zo blijkt uit informatie over de opleiding.

Door middel van gastcolleges van buitenlandse docenten, worden de Nederlandse ontwikkelingen afgezet tegen vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

Om de kwaliteit van de studie te waarborgen is een onafhankelijke Raad van advies opgericht. Zitting hierin hebben onder meer de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom), de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) en de Directie Sleutelprojecten van het Ministerie van VROM.

Reageer op dit artikel