nieuws

Streep door deel uitbreiding Leeuwarden

bouwbreed

DEN HAAG/LEEUWARDEN – Een deel van de geplande uitbreiding van Leeuwarden met 6500 woningen kan voorlopig niet doorgaan. De Raad van State heeft bepaald dat de vergunning die door de provincie Friesland voor de bouw is afgegeven, ongeldig is.

De milieueffectrapportage van de geplande woonwijk De Zuidlanden voldoet niet aan de wettelijke eisen, zo staat in de uitspraak te lezen. De uitspraak van de Raad van State heeft alleen betrekking op het eerste deel van de uitbreiding van Leeuwarden. Dat gaat om 425 woningen in een gebied tegen Goutum aan.

De zaak tegen de gemeente was aangespannen door projectontwikkelaar Mega NPB, Dorpsbelang Goutum en een particulier uit het tegen Leeuwarden gelegen dorpje. De Almelose projectontwikkelaar heeft 50 hectare grond bij Leeuwarden en wil de aanleg van De Zuidlanden frustreren om er zelf eerder huizen te kunnen bouwen.

In 2001 heeft de gemeente Leeuwarden een mer laten uitvoeren. Het was al duidelijk door een eerdere uitspraak van de Raad van State dat die niet aan de eisen voldoet, omdat de effecten voor het milieu op lange termijn onduidelijk blijven. De gemeente gaat een nieuwe mer maken. “De uitspraak komt voor ons dan ook niet als een verrassing”, aldus verantwoordelijk wethouder M. Waanders.

“We zijn uitermate tevreden met de uitspraak”, aldus een zegsvrouw van Mega NPB. Het bedrijf wil verder niet reageren.

Het was de bedoeling in 2006 de eerste huizen op te leveren. Dat wordt zeker 2007. Het plan De Zuidlanden kost 350 miljoen euro en moet in 2022 afgerond zijn. In de nieuwe wijk kunnen 20.000 mensen gaan wonen. Daarmee groeit Leeuwarden boven de 100.000 inwoners. (anp)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels