nieuws

Stormvloedkering New Orleans ondeugdelijk

bouwbreed

baton rouge – Wetenschappers van de Louisiana State University (LSU) zeggen dat het overstromen van New Orleans voor 60 procent te wijten was aan ondeugdelijke betonnen stormvloedkeringen.

I. van Heerden, directeur van het Hurricane Center van LSU, zegt er zeker van te zijn dat de stormvloed die de orkaan Katrina veroorzaakte, op zich niet hoog genoeg is geweest om het water van Lake Ponchartrain over de dijken rondom New Orleans te jagen. Hij verwerpt daarmee de officiële lezing van het US Army Corps of Engineers waarin wordt gesteld dat de dijken in twee grote afwateringskanalen doorbraken nadat het water over de betonnen muren spoelde die op de dijken staan.

Van Heerden en zijn colega�s concluderen op basis van visuele inspectie en computermodellen dat de vloedgolf ruim onder de top van de betonnen stormvloedkeringen is gebleven. De �debris line� – de lijn die is veroorzaakt door puin dat de betonnen muren beschadigt – maakt volgens Van Weerden duidelijk dat de vloedgolf meer dan een meter onder de top van de muren van het 17th Street Canal en het London Avenue Canal is gebleven. Zijn conlusie is daarom dat de betonnen muren ondeugdelijk zijn ontworpen en met fouten zijn gebouwd.

Eigen onderzoek

“We zijn er absoluut van overtuigd dat het water nooit over de betonnen muren is gestroomd,� zegt van Heerden in de Washington Post. Het US Army Corps of Engineers houdt vast aan zijn eigen versie, maar is bezig met een eigen onderzoek naar de oorzaak van de overstroming. Beide partijen zijn het erover eens dat de overstroming in het zuidoosten van de stad wel werden veroorzaakt doordat de stormvloed daar over de dijken spoelde. De vloedgolf was hier hoger doordat het water werd opgestuwd in een kanaal.

De computermodellen van LSU geven aan dat de stormvloed die Katrina veroorzaakte in Lake Pontchartrain en de afwateringskanalen aan de noordkant van de stad op zijn hoogste punt 4 meter boven zeeniveau was. De dijken in dit deel van New Orleans zijn gebouwd om 4,5 meter te kunnen weerstaan. LSU karakteriseert het doorbreken van de dijken dan ook als een catastrofaal structureel falen dat nooit had mogen gebeuren.

Reageer op dit artikel