nieuws

Steun werkgevers voor aanstellen jonge werkloze

bouwbreed Premium

den haag – Minister De Geus (sociale zaken) wil gaan onderzoeken of werkgevers meer genegen zijn jonge werklozen in dienst te nemen als gemeenten en Rijk de kosten van eventueel ziekteverzuim voor hun rekening nemen.

Begin volgend jaar moet een proef starten waarbij een deel van de werkgevers de ziektekosten zelf voor hun rekening nemen en een deel niet.

Op basis van dit onderzoek wil Sociale Zaken gaan bekijken of de regeling werkgevers inderdaad stimuleert om jongeren in dienst te nemen en of er een landelijke regeling moet komen.

Het voorstel voor een regeling komt uit de koker van de taskforce bestrijding jeugdwerkloosheid. Die heeft geconstateerd dat het ziekteverzuim onder jongeren een groot struikelblok voor werkgevers is om ze in dienst te nemen. De Geus verklaarde deze week in de Tweede Kamer dat werkgevers vaak te kennen te geven dat jongeren �zo vaak ziek� zijn. “Terwijl dat feitelijk helemaal niet zo is”, aldus de minister, die erop wees dat het ziekteverzuim onder ouderen twee keer zo hoog is dan onder jongeren. Toch neemt De Geus de klacht van de werkgevers serieus. “Als je het de hele tijd hoort, moet je er naar kijken”, aldus de minister.

Dit najaar moet blijken hoe het project er precies uit komt te zien, hoeveel werkgevers erbij betrokken worden en in welke regio�s de proef gaat lopen.

Reageer op dit artikel