nieuws

Sociale partners aan zet in ouderenbeleid

bouwbreed

den haag – Om ouderen langer aan het werk te houden, moeten sociale partners afspraken maken over hoe dat in de praktijk kan. In de bouw zal het probleem echter nauwelijks binnen de sector kunnen worden opgelost.

“Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken kan in de sfeer van de randvoorwaarden wat doen, maar als het aankomt op de uitvoering van beleid om ouderen langer aan het werk houden, zijn de sociale partners aan zet”, zegt E. Nijpels, voorzitter van de Regiegroep Grijs Werkt, die stimuleert dat werkgevers en werknemers het langer doorwerken verder bevorderen. Hij zegt dit in reactie op het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) over vergrijzing in Nederland.

In het rapport doet de OESO zeventien aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat de arbeidsparticipatie van ouderen omhoog gaat. Onder meer bepleit de organisatie verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, een idee dat Van Hoof direct naar de prullenbak verwees. “Laten we eerst maar eens zorgen dat mensen jonger dan 65 langer blijven werken”, vindt de bewindsman.

Wel gaat hij bekijken of de nieuwe levensloopregeling niet te vaak wordt gebruikt om vroeger te stoppen met werken. Volgens de OESO is die regeling op zich best goed, maar moet die meer gebruikt worden voor verlof in “het spitsuur” van het even en niet om eerder op te houden. Verder moet levenslang leren door met name de werkgevers niet worden uitgelegd als het opleiden tot iemand 40 jaar is en verder niet meer. Daarbij speelt employability van vooral de oudere werknemer een grote rol.

“Juist op dat gebied moet de bouw kijken wat mogelijk is. In zware beroepen is het evident dat werknemers niet onbeperkt door kunnen gaan tot hun 65ste. De uitdaging voor de sociale partners is dan te bekijken hoe mensen wel gezond langer door kunnen werken”, vindt Nijpels.

De afspraken bij de steigerbouwers om met behulp van bedrijfstakgelden werknemers om te scholen naar een minder zwaar beroep, vindt hij een goed voorbeeld. “Juist in de bouw zal het een probleem zijn om ouderen binnen de sector minder zwaar werk te geven. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat sociale partners met andere bedrijfstakken afspraken maken om oudere bouwvakkers die het werk in de bouw niet langer aankunnen, te laten instromen”, meent Nijpels.

Daarnaast blijft in zijn ogen volop aandacht voor arbeidsomstandigheden nodig om het werk lichter te maken. Ook op die manier kunnen ouderen langer gezond blijven werken, ook in de bouw.

Reageer op dit artikel