nieuws

Rijkswaterstaat paraat voor hulp aan Amerikaanse collegas

bouwbreed

den haag/new orleans – De koffers zijn nog niet gepakt maar een aantal medewerkers van Rijkswaterstaat staat klaar om naar de Verenigde Staten af te reizen, mochten hun collegas in New Orleans daar om vragen. Op dit moment inventariseren de ingenieurs van het US Army Corps of Engineers aan welke specifieke, eventueel Nederlandse kennis in de door dijkdoorbraken ondergelopen stad behoefte is.

Nadat woensdag de dijken bij 17th Street Canal en het Industrial Canal het begaven brak gisteren een derde dijk in New Orleans. De hele dag waren ingenieurs van de Amerikaanse evenknie van Rijkswaterstaat bezig te onderzoeken hoe ze het laatste gat kunnen dichten. Verwoede pogingen de andere twee gaten met behulp van een helikopter vol te storten met zandzakken en grote stukken puin en beton hebben nog weinig soelaas kunnen bieden.

Ondanks de nieuwe dijkdoorbraak lijken de overstromingen langzaam af te nemen. Het waterpeil in de stad daalt inmiddels.

Gisterochtend hebben medewerkers van Rijkswaterstaat contact gehad met hun Amerikaanse collega�s waar ze begin dit jaar een werkbezoek aan hebben gebracht. En waar toen een samenwerkingsovereenkomst uit is voortgevloeid. “Naast het toewensen van sterkte hebben we direct aangeboden een team van dijkspecialisten te sturen,” vertelt de woordvoerster van Rijkswaterstaat L. Kaal. “Dat team staat inmiddels paraat, al gaf het US Army Corps of Engineers aan eerst te willen inventariseren waar het meeste behoefte aan is. Op dit moment zijn ze vooral druk met het zo snel mogelijk dichten van de gaten in de dijken.”

Op last van de autoriteiten moet de gehele stad worden geëvacueerd. Men hoopt op die manier een uitbraak van epidemieën te voorkomen.

President G. Bush, die de getroffen gebieden vandaag bezoekt zei gisteren dat hij verwacht dat de wederopbouw van New Orleans jaren in beslag zal nemen.

Reageer op dit artikel